• WAP手机版 加入收藏  设为首页
公棚数据

顺心公棚手工清棚集鸽数据(姓名排列)

作者:彭小波   来源:请选择=》   阅读:6354   评论:0
内容摘要:顺心公棚清棚集鸽数据其中888878.888858为非正规环取消比赛资格。068061更换电子环经核对1527659改为1527653最终有效只数3390羽。清棚2015年04月16日足环号鸽主名称集鸽时间羽色电子卡号分组919鸽舍+帅雅利彭山2014-22-711531919鸽...

                                                            
                                           顺心公棚清棚集鸽数据

其中888878.888858 为非正规环  取消比赛资格。 068061更换电子环    经核对1527659改为1527653   最终有效只数3390羽。
                                                           清棚
                                                     2015年04月16日
                足环号              鸽主名称              集鸽时间            羽色          电子卡号         分组
                                  919鸽舍+帅雅利
                                                                                     彭山
        2014-22-711531             919鸽舍+帅雅    2015-04-16 21:21:14          雨花      28002358B000     
                                   利
        2014-22-711532             919鸽舍+帅雅    2015-04-16 20:50:14          雨点      290065958600     
        2014-22-711573             919鸽舍+帅雅利              2015-04-16 22:13:30          雨点      2800235C4E00     
                                   利
        2014-22-711575             919鸽舍+帅雅    2015-04-16 21:08:42           灰       29006597D000     
        2014-22-711589             919鸽舍+帅雅利              2015-04-16 22:29:55          雨点      290065B01B00     
        2014-22-711590             919鸽舍+帅雅利              2015-04-16 21:27:27          石板      280023768900     
        2014-22-711599             919鸽舍+帅雅利              2015-04-16 22:11:56           灰       280023785D00     
        2014-22-809601             919鸽舍+帅雅利              2015-04-16 22:22:54          红楞      2800236D2E00     
                                   利
        2014-22-809602             919鸽舍+帅雅    2015-04-16 22:22:05          红楞      290065AE6F00     
                                   利                                     共计参赛:      9 羽
                                  DNA赛鸽+黄新建                                     广汉
        2014-22-1304398            DNA赛鸽+黄新    2015-04-16 23:00:36           灰       2800236CC700     
                                   建
        2014-22-1668453            DNA赛鸽+黄新    2015-04-16 21:38:03           灰       2801C61CD500     
        2014-22-1668459            DNA赛鸽+黄新建              2015-04-16 22:25:38           灰       280023709C00     
        2014-22-389584             DNA赛鸽+黄新建              2015-04-16 21:12:39           灰       28002359FF00     
        2014-22-609501             DNA赛鸽+黄新建              2015-04-16 23:02:22           灰       2800236B9D00     
                                   建
                                                                          共计参赛:      5 羽
                               安全飞翔(刘安全)
                                                                                     遂宁
        2014-22-079132             安全飞翔(刘安  2015-04-16 22:10:53           灰       2900229ED300     
                                   全)
        2014-22-079135             安全飞翔(刘安  2015-04-16 20:49:57          雨点      290022A42A00     
        2014-22-079140             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 20:52:24           灰       29002297A000     
                                   全)
        2014-22-087503             安全飞翔(刘安  2015-04-16 21:40:36         灰白条     28006C744C00     
        2014-22-087505             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 21:03:28          雨点      290022A1B300     
        2014-22-087507             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 21:25:22           灰       28006E208000     
        2014-22-087508             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 21:20:14           灰       28006E0D2E00     
        2014-22-087509             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 22:54:07          红楞      28006EEB6400     
                                   全)
        2014-22-087510             安全飞翔(刘安  2015-04-16 21:22:56          红楞      2900229B6500     
        2014-22-087514             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 22:51:37          雨点      28006E164D00     
                                   全)
        2014-22-087515             安全飞翔(刘安  2015-04-16 22:57:11          雨点      28006C6AE400     
        2014-22-087516             安全飞翔(刘安全)            2015-04-16 20:51:05          雨点      2900229A5D00     
                                   全)
                                                                          共计参赛:     12 羽
                                   八一飞鹰鸽业                                      崇州
        2014-22-1311012            八一飞鹰鸽业    2015-04-16 21:37:49           灰       28006E4CED00     
        2014-22-1311018            八一飞鹰鸽业    2015-04-16 23:00:43           灰       28006CB30D00     
        2014-22-1506142            八一飞鹰鸽业    2015-04-16 21:56:16          雨点      290065933000     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       白德树                                        温江
                                                                                                  第1页,共100页

        2014-22-1282253            白德树          2015-04-16 22:26:11           灰       290065BD3C00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      白鹰翔云                                       洪雅
        2014-22-717566             白鹰翔云        2015-04-16 20:46:31           黑       290065A15600     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       报喜鸟
                                                                                     成都
        2014-22-1681711            报喜鸟          2015-04-16 22:50:19           灰       29006586C000     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                鲍安民(天鹰赛鸽)                                     成都
        2014-22-044098             鲍安民(天鹰赛   2015-04-16 22:27:31          灰花      2900659AD600     
        2014-22-044099             鲍安民(天鹰赛鸽)             2015-04-16 21:57:15          雨点      2800236D1500     
                                   鸽)
        2014-22-1478017            鲍安民(天鹰赛   2015-04-16 22:30:24           灰       2801C6206700     
        2014-22-1478060            鲍安民(天鹰赛鸽)             2015-04-16 21:23:14           灰       290065CE0200     
        2014-22-1486322            鲍安民(天鹰赛鸽)             2015-04-16 22:24:35           灰       29002291C900     
        2014-22-1538864            鲍安民(天鹰赛鸽)             2015-04-16 21:05:57          雨点      28006E2A1800     
                                   鸽)
                                                                          共计参赛:      6 羽
                              北斗导航鸽艺(杨洪钦
                                                                                     蒲江
        2014-22-1460327            北斗导航鸽艺(  2015-04-16 21:28:09           灰       2900659AD100     
                                   杨洪钦
        2014-22-1460328            北斗导航鸽艺(  2015-04-16 22:20:58           灰       290065C47600     
        2014-22-1460329            北斗导航鸽艺(杨洪钦          2015-04-16 21:04:08           灰       2900658A0500     
                                   杨洪钦
        2014-22-1460380            北斗导航鸽艺(  2015-04-16 21:46:27           绛       2900659CCF00     
        2014-22-1460381            北斗导航鸽艺(杨洪钦          2015-04-16 20:47:42           绛       2900222B4700     
        2014-22-1460382            北斗导航鸽艺(杨洪钦          2015-04-16 21:15:41          红楞      28002363BB00     
        2014-22-1460384            北斗导航鸽艺(杨洪钦          2015-04-16 20:59:51         灰白条     28002375BD00     
                                   杨洪钦
                                                                          共计参赛:      7 羽
                              比比利鸽舍(朱明华)
                                                                                     安岳
        2014-22-659870             比比利鸽舍(朱  2015-04-16 21:24:51           灰       28006C9E6600     
                                   明华)
        2014-22-659988             比比利鸽舍(朱  2015-04-16 22:59:06         灰白条     28012F27AF00     
        2014-22-809868             比比利鸽舍(朱明华)          2015-04-16 21:05:34           灰       28006CBBB300     
                                   明华)
        2014-22-809869             比比利鸽舍(朱  2015-04-16 20:40:20           灰       28006C7A5400     
                                   明华)                                 共计参赛:      4 羽
                                      兵战鸽业                                       德阳
        2014-22-681728             兵战鸽业        2015-04-16 20:53:13          雨点      28006D9F1300     
        2014-22-681732             兵战鸽业        2015-04-16 22:52:11           灰       28006E84A200     
        2014-22-681736             兵战鸽业        2015-04-16 22:31:20          雨点      28006E782100     
        2014-22-681737             兵战鸽业        2015-04-16 21:05:14           灰       28006E781F00     
        2014-22-681760             兵战鸽业        2015-04-16 21:00:15         麒麟花     290065818800     
        2014-22-681767             兵战鸽业        2015-04-16 21:46:55           灰       280023682100     
        2014-22-681768             兵战鸽业        2015-04-16 22:28:06           灰       2800236BA100     
        2014-22-681769             兵战鸽业        2015-04-16 21:48:55          雨点      2800236A3B00     
        2014-22-681770             兵战鸽业        2015-04-16 20:49:30           灰       280023745400     
        2014-22-690063             兵战鸽业        2015-04-16 22:56:45         灰白条     280023652A00     
        2014-22-690066             兵战鸽业        2015-04-16 21:12:04           灰       28006E847B00     
                                                                          共计参赛:     11 羽
                                      波音战机                                       成都
                                                                                                  第2页,共100页

        2014-22-1539301            波音战机        2015-04-16 20:43:23           灰       28006DC21900     
        2014-22-1539302            波音战机        2015-04-16 22:15:36           灰       280043D03A00     
        2014-22-1539303            波音战机        2015-04-16 22:16:54           灰       280018A44300     
        2014-22-1539304            波音战机        2015-04-16 20:53:28          雨点      280018A07900     
        2014-22-1539305            波音战机        2015-04-16 20:47:44           灰       2800256EDE00     
        2014-22-1539306            波音战机        2015-04-16 22:23:14           灰       28006CB56900     
        2014-22-1539308            波音战机        2015-04-16 22:12:01           灰       28002556AE00     
        2014-22-1539309            波音战机        2015-04-16 22:20:12           灰       28006E9C3A00     
        2014-22-1539310            波音战机        2015-04-16 20:50:27           灰       28006E93AD00     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                      博大鸽舍
                                                                                     崇州
        2014-22-1329806            博大鸽舍        2015-04-16 22:06:20          雨点      290065CCC900     
        2014-22-1329819            博大鸽舍        2015-04-16 21:52:55          雨点      28002379CD00     
        2014-22-1329871            博大鸽舍        2015-04-16 21:13:12         雨白条     2900658AC200     
        2014-22-1329873            博大鸽舍        2015-04-16 21:42:02           灰       28006C59C800     
        2014-22-1329875            博大鸽舍        2015-04-16 22:30:17          雨点      280023556500     
        2014-22-1329877            博大鸽舍        2015-04-16 21:03:00          雨点      2900659A5600     
        2014-22-1329969            博大鸽舍        2015-04-16 21:36:03          雨点      28012F75F600     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                      博弈双鹰
                                                                                     崇州
        2014-22-076521             博弈双鹰        2015-04-16 22:25:56           灰       28006C718000     
        2014-22-076522             博弈双鹰        2015-04-16 21:12:41           灰       290022979500     
        2014-22-076523             博弈双鹰        2015-04-16 22:53:21           灰       28012F131C00     
        2014-22-076525             博弈双鹰        2015-04-16 22:07:19           灰       2801C60FB200     
        2014-22-076526             博弈双鹰        2015-04-16 21:47:57         灰白条     2801C6040F00     
        2014-22-076527             博弈双鹰        2015-04-16 21:50:36           灰       2800235DD200     
        2014-22-076530             博弈双鹰        2015-04-16 22:30:12           灰       28002376F200     
        2014-22-076544             博弈双鹰        2015-04-16 22:50:44           灰       280023763300     
        2014-22-076548             博弈双鹰        2015-04-16 22:58:49         雨白条     28006C6D2100     
        2014-22-086112             博弈双鹰        2015-04-16 22:57:03           灰       28002365B300     
        2014-22-086123             博弈双鹰        2015-04-16 21:45:26          红楞      29006585D900     
        2014-22-086124             博弈双鹰        2015-04-16 20:47:09          红楞      29006594CC00     
        2014-22-1317435            博弈双鹰        2015-04-16 22:13:57           灰       280023644600     
        2014-22-1317436            博弈双鹰        2015-04-16 21:55:08           灰       2800237D3700     
        2014-22-1317437            博弈双鹰        2015-04-16 22:31:42          石板      29006597DC00     
        2014-22-1317438            博弈双鹰        2015-04-16 22:31:55          雨点      28006CAC3500     
        2014-22-1317440            博弈双鹰        2015-04-16 22:36:54          石板      28006E163D00     
        2014-22-1317451            博弈双鹰        2015-04-16 21:48:54           灰       290065912800     
        2014-22-1317452            博弈双鹰        2015-04-16 22:41:01           灰       280023665E00     
        2014-22-1317496            博弈双鹰        2015-04-16 22:08:48          雨点      28006D810800     
        2014-22-1317639            博弈双鹰        2015-04-16 21:34:58           灰       28006D9F2F00     
                                                                          共计参赛:     21 羽
                                       蔡学清
                                                                                    都江堰
        2014-22-1323522            蔡学清          2015-04-16 20:57:24         灰白条     290065C22900     
        2014-22-1442441            蔡学清          2015-04-16 21:30:39          雨点      28006EEC1200     
        2014-22-1442442            蔡学清          2015-04-16 21:21:36           白       28006E0CDA00     
        2014-22-1442446            蔡学清          2015-04-16 21:55:53           灰       290065892400     
        2014-22-1442450            蔡学清          2015-04-16 21:13:24           灰       280023535700     
                                                                                                  第3页,共100页

        2014-22-1442451            蔡学清          2015-04-16 21:54:51           灰       2900659BFA00     
        2014-22-1442478            蔡学清          2015-04-16 22:07:06           灰       2801C61B3E00     
        2014-22-1442551            蔡学清          2015-04-16 21:16:57           灰       28012F7CDC00     
        2014-22-1442553            蔡学清          2015-04-16 21:37:53           灰       28006DE50200     
        2014-22-1442555            蔡学清          2015-04-16 21:24:46           灰       28012F75BE00     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                       蔡正忠                                        温江
        2014-22-072607             蔡正忠          2015-04-16 22:41:04           灰       28006CACE400     
        2014-22-1282536            蔡正忠          2015-04-16 20:34:28           灰       290065C4C500     
        2014-22-1592511            蔡正忠          2015-04-16 21:31:49           灰       28006CFAC200     
        2014-22-1592512            蔡正忠          2015-04-16 20:55:23           灰       28006CB05E00     
        2014-22-1593751            蔡正忠          2015-04-16 20:46:54          石板      28006CB83300     
        2014-22-382823             蔡正忠          2015-04-16 21:21:29           灰       28006CACBA00     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                  岑元旭阳光鸽业                                     崇州
        2014-22-1246133            岑元旭阳光鸽业  2015-04-16 22:16:23          雨点      28012F880000     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       查元甫                                        丹棱
        2014-22-1915796            查元甫          2015-04-16 21:55:09           绛       28006CB0E000     
        2014-22-742893             查元甫          2015-04-16 22:11:43          石板      290065C0DA00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      昌奇秀棚                                       成都
        2014-22-1504492            昌奇秀棚        2015-04-16 21:00:03           灰       280023560800     
        2014-22-1504494            昌奇秀棚        2015-04-16 21:11:07         麒麟花     2800236D6E00     
        2014-22-1504497            昌奇秀棚        2015-04-16 21:16:26           灰       290065B42F00     
        2014-22-1504499            昌奇秀棚        2015-04-16 22:24:32           灰       280023671100     
        2014-22-1504500            昌奇秀棚        2015-04-16 21:29:17           灰       290065ADA300     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                      长寿鸽苑                                       成都
        2014-22-358861             长寿鸽苑        2015-04-16 20:48:00           灰       290065C2A600     
        2014-22-358863             长寿鸽苑        2015-04-16 20:48:20           灰       2800237A6400     
        2014-22-358864             长寿鸽苑        2015-04-16 20:54:58          雨点      2900659DA500     
        2014-22-358866             长寿鸽苑        2015-04-16 20:58:34           灰       280023539600     
        2014-22-358869             长寿鸽苑        2015-04-16 20:40:16           灰       2800235B9100     
        2014-22-358870             长寿鸽苑        2015-04-16 21:04:05           灰       290065A6AD00     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                      超越鸽舍                                       成都
        2014-22-1229462            超越鸽舍        2015-04-16 21:49:00           灰       28006DAB0600     
        2014-22-1229466            超越鸽舍        2015-04-16 21:40:13          灰花      28006DE51900     
        2014-22-1229471            超越鸽舍        2015-04-16 22:41:30           灰       28006CB87400     
        2014-22-1229473            超越鸽舍        2015-04-16 22:08:31           灰       28006CAD6300     
        2014-22-1229474            超越鸽舍        2015-04-16 22:59:56         雨白条     290065980000     
        2014-22-1229475            超越鸽舍        2015-04-16 20:46:50           绛       28006C9B1800     
        2014-22-1229476            超越鸽舍        2015-04-16 20:53:05           绛       28006CBACE00     
        2014-22-1229478            超越鸽舍        2015-04-16 22:31:39           灰       2900657F8100     
                                                                                                  第4页,共100页

        2014-22-1229483            超越鸽舍        2015-04-16 21:21:31         麒麟花     28006CBD1500     
        2014-22-1229485            超越鸽舍        2015-04-16 22:48:23           灰       290022A70000     
        2014-22-1229488            超越鸽舍        2015-04-16 21:52:46           灰       280023701100     
        2014-22-1229490            超越鸽舍        2015-04-16 21:35:18          雨点      28006DEAF800     
        2014-22-1229555            超越鸽舍        2015-04-16 21:22:21         灰白条     290022918900     
        2014-22-1229570            超越鸽舍        2015-04-16 21:27:03          白花      28006E16B800     
                                                                          共计参赛:     14 羽
                                        陈兵                                         大邑
        2014-22-1233533            陈兵            2015-04-16 21:33:59          雨点      290065CF9300     
        2014-22-1233554            陈兵            2015-04-16 21:41:05           灰       2800236A7B00     
        2014-22-1233555            陈兵            2015-04-16 22:27:34         灰白条     28012F255500     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       陈德高
                                                                                     新都
        2014-06-428477             陈德高          2015-04-16 21:59:50          雨点      28006CFF3400     
        2014-22-013676             陈德高          2015-04-16 22:29:31          红楞      28006CBAD700     
        2014-22-046719             陈德高          2015-04-16 22:22:03           灰       28006CB82400     
        2014-22-1407439            陈德高          2015-04-16 21:37:30          雨点      28006CAD6800     
        2014-22-1561461            陈德高          2015-04-16 21:13:42           灰       28006C9DCE00     
        2014-22-1568218            陈德高          2015-04-16 21:33:15          灰花      28006D089400     
        2014-22-1827834            陈德高          2015-04-16 21:25:04          雨点      28006D3D4E00     
        2014-22-1827838            陈德高          2015-04-16 20:45:40          雨点      28006CBA0A00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       陈丰树                                        温江
        2014-22-1387961            陈丰树          2015-04-16 22:18:06           灰       290022974D00     
        2014-22-1387962            陈丰树          2015-04-16 22:07:07          灰花      28006E20BB00     
        2014-22-1387964            陈丰树          2015-04-16 21:45:39          雨点      2900223A1B00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       陈光林                                        双流
        2014-22-1245286            陈光林          2015-04-16 21:06:09          红楞      28006C9B5F00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       陈华雷                                        成都
        2014-22-158805             陈华雷          2015-04-16 20:46:03           灰       29006599F600     
        2014-22-158806             陈华雷          2015-04-16 21:22:33           灰       28002354E500     
        2014-22-158807             陈华雷          2015-04-16 21:10:20           灰       2900658B8F00     
        2014-22-158809             陈华雷          2015-04-16 22:14:51           灰       290065B6E600     
        2014-22-158814             陈华雷          2015-04-16 20:52:55           灰       290065C71700     
        2014-22-158817             陈华雷          2015-04-16 20:43:12          雨点      280023562C00     
        2014-22-158889             陈华雷          2015-04-16 20:49:03          白花      2800237A7400     
        2014-22-158901             陈华雷          2015-04-16 21:04:29           灰       2900657EE500     
        2014-22-158902             陈华雷          2015-04-16 20:55:31           灰       2800236A6900     
        2014-22-158907             陈华雷          2015-04-16 20:41:28           灰       2800237D3600     
        2014-22-158908             陈华雷          2015-04-16 20:45:27           灰       290065CFCF00     
        2014-22-158909             陈华雷          2015-04-16 20:57:30           灰       280023557200     
        2014-22-158910             陈华雷          2015-04-16 20:52:02           灰       2900658DFF00     
        2014-22-158911             陈华雷          2015-04-16 22:38:38          雨点      2900658E6700     
        2014-22-158913             陈华雷          2015-04-16 22:01:10           灰       290065D04800     
                                                                                                  第5页,共100页

        2014-22-158918             陈华雷          2015-04-16 20:57:44           灰       290065951C00     
        2014-22-158921             陈华雷          2015-04-16 22:44:37         灰白条     2900657EF900     
        2014-22-158922             陈华雷          2015-04-16 21:21:09         灰白条     290065956900     
        2014-22-158924             陈华雷          2015-04-16 22:03:19         麒麟花     2800237D0F00     
        2014-22-158925             陈华雷          2015-04-16 22:05:30          雨点      290065999500     
        2014-22-158926             陈华雷          2015-04-16 22:28:15          红楞      28002374E300     
        2014-22-158930             陈华雷          2015-04-16 22:35:50          白花      28006D9E3100     
        2014-22-158945             陈华雷          2015-04-16 22:14:30          雨点      290065858A00     
        2014-22-158946             陈华雷          2015-04-16 22:06:01           灰       280023617500     
        2014-22-158947             陈华雷          2015-04-16 22:36:26           灰       28014815C200     
        2014-22-158948             陈华雷          2015-04-16 22:06:52          雨点      2800236EFB00     
        2014-22-158949             陈华雷          2015-04-16 20:48:52           灰       2800235BFF00     
        2014-22-158971             陈华雷          2015-04-16 21:02:21           白       28006DA1F900     
                                                                          共计参赛:     28 羽
                                        陈建                                         龙泉
        2014-22-013972             陈建            2015-04-16 23:01:05           灰       2800235EC900     
        2014-22-013973             陈建            2015-04-16 22:30:59          灰花      2800235E2F00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        陈军                                         成都
        2014-22-1308841            陈军            2015-04-16 21:06:11           灰       290065C4D500     
        2014-22-1308842            陈军            2015-04-16 20:56:33           灰       28006E321100     
        2014-22-1308843            陈军            2015-04-16 22:18:07          雨点      280023647000     
        2014-22-1308845            陈军            2015-04-16 20:57:36          雨点      290065AFD500     
        2014-22-1308846            陈军            2015-04-16 22:12:39           灰       280023772300     
        2014-22-1308847            陈军            2015-04-16 21:08:31          雨花      28006E8B6700     
        2014-22-1308849            陈军            2015-04-16 22:15:54         灰白条     280023535900     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       陈俊明                                        仁寿
        2014-32-603395             陈俊明          2015-04-16 21:31:26           灰       2800235E9700     
        2014-32-603396             陈俊明          2015-04-16 22:01:04           灰       290065969F00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        陈垒                                         成都
        2014-32-707651             陈垒            2015-04-16 22:19:17           绛       280025488E00     
        2014-32-707652             陈垒            2015-04-16 22:11:56           灰       28006C1DE700     
        2014-32-707653             陈垒            2015-04-16 22:15:30           灰       290065839F00     
        2014-32-707654             陈垒            2015-04-16 22:18:59           灰       29006587D700     
        2014-32-707655             陈垒            2015-04-16 20:56:58           灰       290065918E00     
        2014-32-707656             陈垒            2015-04-16 20:44:39           灰       28002354ED00     
        2014-32-707657             陈垒            2015-04-16 22:19:24          雨点      280023597D00     
        2014-32-707658             陈垒            2015-04-16 22:13:52          雨点      2800237B6C00     
        2014-32-707659             陈垒            2015-04-16 22:09:42          雨点      29006584AB00     
        2014-32-707660             陈垒            2015-04-16 22:09:21          雨点      2800237CAA00     
        2014-32-707671             陈垒            2015-04-16 21:06:24           灰       28006EB19700     
        2014-32-707672             陈垒            2015-04-16 22:18:43           灰       290022CA8B00     
        2014-32-707673             陈垒            2015-04-16 20:56:04           灰       280025499D00     
        2014-32-707674             陈垒            2015-04-16 20:53:51           灰       2800242DE400     
        2014-32-707675             陈垒            2015-04-16 21:01:31          红楞      2800255E5100     
                                                                                                  第6页,共100页

        2014-32-707676             陈垒            2015-04-16 22:19:05           灰       28006E931300     
        2014-32-707678             陈垒            2015-04-16 22:10:07           灰       28002557F800     
        2014-32-707679             陈垒            2015-04-16 20:43:36           灰       290023756200     
        2014-32-707680             陈垒            2015-04-16 22:10:35           灰       28006CDFAE00     
                                                                          共计参赛:     19 羽
                                       陈平安                                        邛崃
        2014-22-1501478            陈平安          2015-04-16 21:34:12           灰       290065BAAB00     
        2014-22-1501567            陈平安          2015-04-16 22:06:40          雨点      28006E0D4300     
        2014-22-1501581            陈平安          2015-04-16 20:58:55           灰       28006E20AC00     
        2014-22-1501594            陈平安          2015-04-16 22:17:26          灰花      28006E0CF800     
        2014-22-1502261            陈平安          2015-04-16 21:15:04           灰       28006CB05B00     
        2014-22-1504103            陈平安          2015-04-16 22:38:55         雨白条     28006CB0F100     
        2014-22-1519301            陈平安          2015-04-16 21:01:58          红楞      28006CB86A00     
        2014-22-1519303            陈平安          2015-04-16 22:20:09          雨点      28006C9BEE00     
        2014-22-1519304            陈平安          2015-04-16 21:54:09           灰       28006C9E6C00     
        2014-22-1519305            陈平安          2015-04-16 21:09:45          红楞      28006C9DC900     
        2014-22-1519493            陈平安          2015-04-16 21:12:47           灰       28006D3D1400     
                                                                          共计参赛:     11 羽
                                       陈世均                                        彭州
        2014-22-1418840            陈世均          2015-04-16 22:01:00           灰       29006586D000     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        陈涛
                                                                                     成都
        2014-22-1505224            陈涛            2015-04-16 22:20:26          雨点      2800236C3800     
        2014-22-1505225            陈涛            2015-04-16 22:36:48          雨点      2800236B2500     
        2014-22-1505226            陈涛            2015-04-16 22:17:17           灰       2800237B9700     
        2014-22-1505228            陈涛            2015-04-16 20:51:22          雨点      2800235A2F00     
        2014-22-1505230            陈涛            2015-04-16 22:16:24           灰       280023574700     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       陈秀贵                                        成都
        2014-22-1612478            陈秀贵          2015-04-16 22:42:52           灰       28012F6DC700     
        2014-22-1612479            陈秀贵          2015-04-16 22:42:29           灰       2801C605EB00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       陈旭东
                                                                                     仁寿
        2014-22-1921308            陈旭东          2015-04-16 22:21:16           绛       290022ABFE00     
        2014-22-728103             陈旭东          2015-04-16 21:05:30           绛       29006592BC00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       陈亚东                                        成都
        2014-22-310873             陈亚东          2015-04-16 20:59:47           灰       2900659B3600     
        2014-22-310874             陈亚东          2015-04-16 20:49:09          雨点      29006597E200     
        2014-22-310876             陈亚东          2015-04-16 20:50:00         麒麟花     28002372C200     
        2014-22-310878             陈亚东          2015-04-16 23:01:57           灰       2801C6134400     
        2014-22-310879             陈亚东          2015-04-16 20:52:58           灰       2900659CC000     
        2014-22-310880             陈亚东          2015-04-16 20:44:08          雨点      290065C0E300     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       陈玉红                                        成都
                                                                                                  第7页,共100页

        2014-22-1318601            陈玉红          2015-04-16 20:49:34         雨白条     28002378AE00     
        2014-22-1318602            陈玉红          2015-04-16 21:28:55          雨点      2800236B9300     
        2014-22-1318604            陈玉红          2015-04-16 22:36:05           灰       280023767F00     
        2014-22-1318608            陈玉红          2015-04-16 22:16:17           灰       290065CBC500     
        2014-22-1318616            陈玉红          2015-04-16 21:46:47           灰       2801C61A3A00     
        2014-22-1318744            陈玉红          2015-04-16 20:45:04          雨花      2800236E5400     
        2014-22-1318747            陈玉红          2015-04-16 21:17:18         雨白条     2800236D0200     
        2014-22-1318749            陈玉红          2015-04-16 21:55:01          雨点      280023779F00     
        2014-22-1318754            陈玉红          2015-04-16 20:44:09           灰       28002354F700     
        2014-22-1318755            陈玉红          2015-04-16 21:27:37         麒麟花     280023790A00     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                       陈愈康                                        洪雅
        2014-22-1919316            陈愈康          2015-04-16 21:48:23           灰       28006CACCF00     
        2014-22-1921602            陈愈康          2015-04-16 20:50:30         灰白条     28006C9FE900     
        2014-22-1922168            陈愈康          2015-04-16 21:04:50           灰       28006DA01400     
        2014-22-1922169            陈愈康          2015-04-16 22:31:17           黑       2801C6142900     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        陈云                                         成都
        2014-22-815811             陈云            2015-04-16 22:17:59          雨点      280023662900     
        2014-22-815812             陈云            2015-04-16 21:19:07           灰       290065A1C000     
        2014-22-815814             陈云            2015-04-16 20:47:29          雨点      280023731500     
        2014-22-815815             陈云            2015-04-16 22:46:21         麒麟花     29006592DE00     
        2014-22-815816             陈云            2015-04-16 20:57:43         麒麟花     280023546200     
        2014-22-815817             陈云            2015-04-16 22:07:16         雨白条     280023623900     
        2014-22-815819             陈云            2015-04-16 22:47:31          红楞      28002372E100     
        2014-22-815851             陈云            2015-04-16 22:34:48          雨花      28006DAB5300     
        2014-22-815855             陈云            2015-04-16 22:35:41         麒麟花     290065AD9C00     
        2014-22-815857             陈云            2015-04-16 22:50:27         麒麟花     290065835000     
        2014-22-815859             陈云            2015-04-16 20:46:52          雨点      290065A05500     
        2014-22-815931             陈云            2015-04-16 22:17:38           灰       290065AEE800     
        2014-22-815933             陈云            2015-04-16 22:38:02          红楞      290065A20300     
        2014-22-815937             陈云            2015-04-16 22:50:07           灰       28002358D000     
        2014-22-815991             陈云            2015-04-16 21:30:42          灰花      28002376FB00     
        2014-22-815992             陈云            2015-04-16 20:58:48         麒麟花     2900658D7E00     
        2014-22-815993             陈云            2015-04-16 22:02:22           灰       2900658C0C00     
        2014-22-815997             陈云            2015-04-16 21:07:06          雨花      29006587A200     
        2014-22-815998             陈云            2015-04-16 22:24:08           灰       2900659D4600     
                                                                          共计参赛:     19 羽
                                       陈兆兴                                        彭州
        2014-22-1453569            陈兆兴          2015-04-16 21:28:35           灰       28006CB3B000     
        2014-22-1584229            陈兆兴          2015-04-16 21:29:01          雨点      28006E771F00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       陈志云                                        成都
        2014-22-1309496            陈志云          2015-04-16 20:36:30           灰       290065A04100     
        2014-22-1309497            陈志云          2015-04-16 20:44:35          雨点      29006587E800     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                                                                                  第8页,共100页

                                       陈宗理                                        彭州
        2014-22-1599469            陈宗理          2015-04-16 22:09:34          灰花      28006E835F00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                              成都国奥(国际)赛鸽                                   成都
        2014-22-1280119            成都国奥(国际  2015-04-16 21:18:09           灰       28006E8B7300     
                                   )赛鸽
        2014-22-1280127            成都国奥(国际  2015-04-16 22:23:12           灰       2800235CA600     
        2014-22-1581636            成都国奥(国际)赛鸽          2015-04-16 21:25:53          雨点      28006D80F600     
        2014-22-1590439            成都国奥(国际)赛鸽          2015-04-16 22:37:02          雨点      28006E82A100     
                                   )赛鸽                                 共计参赛:      4 羽
                                      诚信鸽舍                                       成都
        2014-22-758921             诚信鸽舍        2015-04-16 22:18:14           灰       28002360AE00     
        2014-22-758922             诚信鸽舍        2015-04-16 20:56:51           灰       290065A83200     
        2014-22-758923             诚信鸽舍        2015-04-16 22:14:38         麒麟花     2800235C6300     
        2014-22-758924             诚信鸽舍        2015-04-16 22:12:26           灰       2800235C3300     
        2014-22-758926             诚信鸽舍        2015-04-16 22:13:44           灰       2800235A7700     
        2014-22-758927             诚信鸽舍        2015-04-16 22:17:55           灰       290065802200     
        2014-22-758929             诚信鸽舍        2015-04-16 21:06:27         麒麟花     280023658A00     
        2014-22-758930             诚信鸽舍        2015-04-16 20:57:01           灰       280023658300     
        2014-22-758933             诚信鸽舍        2015-04-16 21:07:31           灰       280023603E00     
        2014-22-758934             诚信鸽舍        2015-04-16 22:17:19           灰       280023565500     
        2014-22-758935             诚信鸽舍        2015-04-16 22:20:18         灰白条     280023576D00     
        2014-22-758938             诚信鸽舍        2015-04-16 20:46:45          雨点      290065913800     
        2014-22-758939             诚信鸽舍        2015-04-16 20:53:01           灰       290065A05A00     
        2014-22-758940             诚信鸽舍        2015-04-16 22:10:56           灰       29006591FA00     
        2014-22-758941             诚信鸽舍        2015-04-16 22:09:37          红楞      2801E8E4A500     
        2014-22-758948             诚信鸽舍        2015-04-16 20:54:46           灰       28006CB39900     
                                                                          共计参赛:     16 羽
                                        程宇                                         成都
        2014-22-014646             程宇            2015-04-16 21:04:41          雨点      2801E8CA8900     
        2014-22-014648             程宇            2015-04-16 22:38:21           灰       2801E8CDB900     
        2014-22-258941             程宇            2015-04-16 20:57:13           灰       290065865600     
        2014-22-258942             程宇            2015-04-16 22:11:48           灰       280023764700     
        2014-22-258943             程宇            2015-04-16 21:34:08         灰白条     28006C9A2200     
        2014-22-258945             程宇            2015-04-16 20:50:40           灰       2800236B2000     
        2014-22-258946             程宇            2015-04-16 22:14:45           灰       28002364DE00     
        2014-22-258948             程宇            2015-04-16 20:59:52          雨点      290065998A00     
        2014-22-258949             程宇            2015-04-16 21:03:03           灰       290065969100     
        2014-22-258950             程宇            2015-04-16 20:53:22           灰       2800235BB800     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                  驰翔鸽舍(戴祥)                                     三台
        2014-22-229922             驰翔鸽舍(戴祥   2015-04-16 20:57:09          雨点      290065D0ED00     
                                   )
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                  川北赛鸽(韦)                                     双流
        2014-22-519943             川北赛鸽(韦)  2015-04-16 22:59:21          雨点      2801C61E3300     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                                                                                  第9页,共100页

                               大渡河鸽舍(吴罡)                                    汉源
        2014-22-835754             大渡河鸽舍(吴  2015-04-16 22:27:04           灰       2800236D9700     
        2014-22-835755             大渡河鸽舍(吴罡)            2015-04-16 21:07:16           灰       28006DEB2E00     
                                   罡)
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      德明鸽舍                                       成都
        2014-22-518932             德明鸽舍        2015-04-16 21:59:52           灰       290065A72C00     
        2014-22-518933             德明鸽舍        2015-04-16 21:56:55          雨点      290022E54600     
        2014-22-518934             德明鸽舍        2015-04-16 21:23:56         雨白条     29002341FC00     
        2014-22-518936             德明鸽舍        2015-04-16 22:08:13           灰       2800236B2100     
        2014-22-518939             德明鸽舍        2015-04-16 22:31:33           灰       280023683100     
        2014-22-518940             德明鸽舍        2015-04-16 22:49:37           灰       290021B66800     
        2014-22-518945             德明鸽舍        2015-04-16 22:18:16          雨点      28002364F600     
        2014-22-518946             德明鸽舍        2015-04-16 22:56:37          雨点      28012F22AB00     
        2014-22-518947             德明鸽舍        2015-04-16 22:22:08          雨点      290065999E00     
        2014-22-518949             德明鸽舍        2015-04-16 20:50:50           灰       28006CACB500     
        2014-22-518954             德明鸽舍        2015-04-16 21:58:54           灰       28002367E000     
        2014-22-518955             德明鸽舍        2015-04-16 22:44:32          雨点      280023640500     
        2014-22-518956             德明鸽舍        2015-04-16 22:33:33           灰       2900658B8D00     
        2014-22-518958             德明鸽舍        2015-04-16 21:31:33           灰       2900659ABD00     
        2014-22-518959             德明鸽舍        2015-04-16 22:56:08          红楞      290065C9D000     
        2014-22-518960             德明鸽舍        2015-04-16 22:14:23           灰       2900658D8C00     
        2014-22-518962             德明鸽舍        2015-04-16 20:44:35           灰       290065952D00     
        2014-22-518965             德明鸽舍        2015-04-16 21:46:31           灰       2800236D0300     
        2014-22-518969             德明鸽舍        2015-04-16 21:39:02           灰       28006EAF4400     
        2014-22-518970             德明鸽舍        2015-04-16 21:37:31           灰       280024618000     
        2014-22-518998             德明鸽舍        2015-04-16 21:20:54          雨点      280023544500     
                                                                          共计参赛:     21 羽
                                        邓浩                                         成都
        2014-22-068014             邓浩            2015-04-16 22:16:09           灰       2801E8E34100     
        2014-22-068020             邓浩            2015-04-16 22:41:34          灰花      2801C6055300     
        2014-22-1309611            邓浩            2015-04-16 22:05:28          雨点      280148109600     
        2014-22-1309612            邓浩            2015-04-16 20:41:55          雨点      290065CCBD00     
        2014-22-1309613            邓浩            2015-04-16 22:11:09         灰白条     280148239100     
        2014-22-1309614            邓浩            2015-04-16 21:22:38          雨点      2801C5FDF600     
        2014-22-1309616            邓浩            2015-04-16 20:43:56           灰       2800235DA400     
        2014-22-1309617            邓浩            2015-04-16 20:51:54         灰白条     28014825B300     
        2014-22-1309620            邓浩            2015-04-16 21:32:08          雨点      28012F91FE00     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                       邓宁西                                        眉山
        2014-22-747981             邓宁西          2015-04-16 20:53:52           灰       290065845A00     
        2014-22-766367             邓宁西          2015-04-16 22:11:11          红楞      280023670300     
        2014-22-766385             邓宁西          2015-04-16 20:45:08          雨点      29006586B000     
        2014-22-766386             邓宁西          2015-04-16 22:08:42          雨点      280023583900     
        2014-22-766387             邓宁西          2015-04-16 22:07:32           灰       280023611000     
        2014-22-766388             邓宁西          2015-04-16 23:02:28           灰       290065807D00     
        2014-22-766390             邓宁西          2015-04-16 21:08:11           灰       290065992800     
        2014-22-766397             邓宁西          2015-04-16 21:09:53          雨点      290065A20B00     
                                                                                                 第10页,共100页

                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       邓启军                                        成都
        2014-22-1592983            邓启军          2015-04-16 21:40:03         灰白条     2800235A2D00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       邓胜文                                        天回
        2014-22-034788             邓胜文          2015-04-16 21:46:41         灰白条     28006E830E00     
        2014-22-034789             邓胜文          2015-04-16 21:55:03         灰白条     28006DEB5000     
        2014-22-1390509            邓胜文          2015-04-16 21:41:24           灰       28006C989A00     
        2014-22-1390510            邓胜文          2015-04-16 20:59:44          雨点      28006CB30B00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       邓盛坤                                        成都
        2014-22-1394113            邓盛坤          2015-04-16 20:40:03           灰       28012F6EA900     
        2014-22-1394124            邓盛坤          2015-04-16 22:23:48           灰       28006CB39E00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       邓世海                                        成都
        2014-22-1309172            邓世海          2015-04-16 20:57:49           灰       2800236A3400     
        2014-22-1309174            邓世海          2015-04-16 22:09:25           灰       290065CD5400     
        2014-22-1309177            邓世海          2015-04-16 22:23:26           灰       28012F8CC000     
        2014-22-1309178            邓世海          2015-04-16 22:17:48          雨点      2800235D5D00     
        2014-22-1309179            邓世海          2015-04-16 22:21:56          雨点      280023611900     
        2014-22-1309180            邓世海          2015-04-16 20:49:55          雨点      290065971600     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       邓世康                                        崇州
        2014-22-1325767            邓世康          2015-04-16 22:23:20           灰       290065A7C200     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       邓志明                                        双流
        2014-22-118021             邓志明          2015-04-16 22:22:20           灰       28006DAB7100     
        2014-22-1510532            邓志明          2015-04-16 20:40:46           灰       2801C6212A00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        帝哥
                                                                                     双流
        2014-22-1544245            帝哥            2015-04-16 21:39:23           灰       290065AE7200     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        丁军                                         成都
        2014-22-1222218            丁军            2015-04-16 22:11:27           灰       280023553000     
        2014-22-1222222            丁军            2015-04-16 20:40:52           灰       28006CBD0800     
        2014-22-1222225            丁军            2015-04-16 22:47:34           灰       2900658F4A00     
        2014-22-1222226            丁军            2015-04-16 21:13:41          雨点      29006581D400     
        2014-22-1678878            丁军            2015-04-16 21:54:17           灰       28006E78E900     
        2014-22-1678889            丁军            2015-04-16 21:25:59           灰       28006CBD0E00     
        2014-22-1678896            丁军            2015-04-16 22:43:02           灰       28006DA22600     
        2014-22-1678898            丁军            2015-04-16 22:35:22         灰白条     28006CC59900     
        2014-22-1678907            丁军            2015-04-16 22:27:19          雨点      28006DE50300     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                                                                                 第11页,共100页

                                      东方鸽园                                       重庆
        2014-31-034875             东方鸽园        2015-04-16 22:27:08           灰       28006C997A00     
        2014-31-035031             东方鸽园        2015-04-16 22:15:01           灰       28006C9DBA00     
        2014-31-035034             东方鸽园        2015-04-16 21:54:28           灰       28006C993000     
        2014-31-035036             东方鸽园        2015-04-16 20:37:03           灰       28006CB0EE00     
        2014-31-035037             东方鸽园        2015-04-16 20:49:53           灰       28006CB9DD00     
        2014-31-035038             东方鸽园        2015-04-16 22:20:48         灰白条     29006599E600     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                 东山国际赛鸽公棚
                                                                                     龙泉
        2014-22-1307994            东山国际赛鸽公  2015-04-16 22:18:04           灰       290065987000     
                                   棚
        2014-22-1307998            东山国际赛鸽公  2015-04-16 20:42:03           灰       2800235C5000     
        2014-22-1308773            东山国际赛鸽公棚              2015-04-16 22:57:26           灰       290065B8B200     
                                   棚
        2014-22-1308780            东山国际赛鸽公  2015-04-16 21:30:31           灰       280023696C00     
        2014-22-1366087            东山国际赛鸽公棚              2015-04-16 22:26:36           灰       2800235C8E00     
                                   棚
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       东紫苑                                        新都
        2014-22-1495992            东紫苑          2015-04-16 22:24:26           灰       2900659BF100     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                 都江堰联队何志贵                                   都江堰
        2014-22-327337             都江堰联队何志  2015-04-16 22:07:55          雨点      280023604D00     
        2014-22-327340             都江堰联队何志贵              2015-04-16 22:24:43          雨点      290065A5B700     
                                   贵
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       杜本奎                                        彭州
        2014-22-1583323            杜本奎          2015-04-16 21:18:16          石板      2900657EE000     
        2014-22-1583331            杜本奎          2015-04-16 21:47:25           灰       28002378F500     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      杜波父女                                       成都
        2014-22-004796             杜波父女        2015-04-16 21:26:22           灰       28006E78DE00     
        2014-22-004798             杜波父女        2015-04-16 21:44:04           灰       28006E7C5900     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       杜林伟                                        邛崃
        2014-22-1252416            杜林伟          2015-04-16 21:30:48           灰       2801C5F67800     
        2014-22-1500001            杜林伟          2015-04-16 21:28:23         灰白条     29006592D600     
        2014-22-1504808            杜林伟          2015-04-16 21:18:12          黑花      280023608600     
        2014-22-1517312            杜林伟          2015-04-16 21:22:27           灰       28006E4D0D00     
        2014-22-1517313            杜林伟          2015-04-16 21:42:21         麒麟花     290022A98900     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        杜正                                         成都
        2014-32-804341             杜正            2015-04-16 22:33:57           灰       2801C618A900     
        2014-32-804344             杜正            2015-04-16 22:15:41          白花      2801C6184600     
        2014-32-804346             杜正            2015-04-16 22:40:24          红楞      2801E8E83400     
        2014-32-804347             杜正            2015-04-16 22:09:23          雨点      2801E8D4D900     
        2014-32-804350             杜正            2015-04-16 22:51:41         雨白条     2801E8CB6000     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                                                                                 第12页,共100页

                                       段成宝                                        彭州
        2014-22-1595854            段成宝          2015-04-16 21:49:51           灰       2800237A8200     
        2014-22-1595865            段成宝          2015-04-16 20:45:23           灰       28002363F700     
        2014-22-1595866            段成宝          2015-04-16 21:20:00           灰       280023646200     
        2014-22-1595868            段成宝          2015-04-16 20:38:09           灰       2800236B9000     
        2014-22-1595930            段成宝          2015-04-16 20:40:06          雨点      280023724300     
        2014-22-1595953            段成宝          2015-04-16 21:32:03          雨点      280023601A00     
        2014-22-1595954            段成宝          2015-04-16 20:36:15           灰       2900659D2800     
        2014-22-1595955            段成宝          2015-04-16 22:26:57          雨点      28002367A200     
        2014-22-1595956            段成宝          2015-04-16 20:56:32           灰       280023637700     
        2014-22-1595957            段成宝          2015-04-16 20:57:57           灰       280023548000     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                      恩梦鸽业                                       龙泉
        2014-22-1374956            恩梦鸽业        2015-04-16 21:33:45          雨点      280043AA6E00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       方永庆                                        彭山
        2014-22-524459             方永庆          2015-04-16 22:31:57           灰       28002374B900     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      飞哥鸽业                                       成都
        2014-22-310801             飞哥鸽业        2015-04-16 22:08:16           灰       280023533D00     
        2014-22-310805             飞哥鸽业        2015-04-16 23:00:30           灰       2900659E1100     
        2014-22-310806             飞哥鸽业        2015-04-16 22:25:38          雨点      2900658C0500     
        2014-22-310807             飞哥鸽业        2015-04-16 21:30:35         灰白条     2800235C0300     
        2014-22-310808             飞哥鸽业        2015-04-16 22:03:04          红楞      29006599FB00     
        2014-22-310809             飞哥鸽业        2015-04-16 21:58:14           灰       2800236C3A00     
        2014-22-310811             飞哥鸽业        2015-04-16 20:56:57          灰花      290065B51100     
        2014-22-310813             飞哥鸽业        2015-04-16 20:59:58          雨点      290065832700     
        2014-22-310814             飞哥鸽业        2015-04-16 22:19:40         麒麟花     2800236EB700     
        2014-22-310816             飞哥鸽业        2015-04-16 20:33:49          雨点      2800236A1700     
        2014-22-310819             飞哥鸽业        2015-04-16 21:42:43          雨点      29006595DE00     
        2014-22-310820             飞哥鸽业        2015-04-16 21:55:52           灰       290065AAC600     
                                                                          共计参赛:     12 羽
                                      飞天鸽舍                                       成都
        2014-22-810004             飞天鸽舍        2015-04-16 22:49:53           绛       28006E256800     
        2014-22-810009             飞天鸽舍        2015-04-16 22:08:19           灰       280023702B00     
        2014-22-810010             飞天鸽舍        2015-04-16 21:59:03           灰       28006EB88300     
        2014-22-810011             飞天鸽舍        2015-04-16 22:04:31         雨白条     290065957A00     
        2014-22-810016             飞天鸽舍        2015-04-16 22:09:27          雨花      2800235F3C00     
        2014-22-810017             飞天鸽舍        2015-04-16 22:12:46          雨点      280024E4F100     
        2014-22-810018             飞天鸽舍        2015-04-16 21:16:49          雨点      28006C9B6300     
        2014-22-810020             飞天鸽舍        2015-04-16 21:37:22          雨点      28006EA3F800     
        2014-22-810024             飞天鸽舍        2015-04-16 20:35:59          雨点      28006EAA8D00     
        2014-22-810026             飞天鸽舍        2015-04-16 22:11:02          红楞      290065963C00     
        2014-22-810027             飞天鸽舍        2015-04-16 22:21:02          雨花      28006EA56F00     
        2014-22-810032             飞天鸽舍        2015-04-16 21:01:13           灰       28002374DC00     
        2014-22-810033             飞天鸽舍        2015-04-16 22:15:39           灰       2800256CE700     
                                                                                                 第13页,共100页

        2014-22-810034             飞天鸽舍        2015-04-16 21:01:12          雨花      2800254ACE00     
        2014-22-810036             飞天鸽舍        2015-04-16 20:46:19          雨花      28012F243000     
        2014-22-810037             飞天鸽舍        2015-04-16 22:14:00           灰       2800254AD500     
        2014-22-810038             飞天鸽舍        2015-04-16 21:50:50          雨点      280018AE7300     
        2014-22-810039             飞天鸽舍        2015-04-16 21:58:35           灰       28006C1DF900     
        2014-22-810040             飞天鸽舍        2015-04-16 22:44:20           灰       2800246CF800     
        2014-22-810042             飞天鸽舍        2015-04-16 22:46:38          灰花      290022690600     
        2014-22-810045             飞天鸽舍        2015-04-16 20:42:53          雨点      28002356AC00     
                                                                          共计参赛:     21 羽
                                  飞翔号(高迅)                                     唐昌
        2014-22-458103             飞翔号(高迅)  2015-04-16 22:34:11           灰       28006CBA0900     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                     分州5000
                                                                                     崇州
        2014-22-1310063            分州5000        2015-04-16 22:12:17           灰       2801C619E400     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      锋锐鸽舍                                       成都
        2014-22-758823             锋锐鸽舍        2015-04-16 21:54:58           灰       2801C617E800     
        2014-22-758825             锋锐鸽舍        2015-04-16 22:50:01           灰       2801E8C4C200     
        2014-22-758829             锋锐鸽舍        2015-04-16 21:25:45           灰       28012F639300     
        2014-22-758832             锋锐鸽舍        2015-04-16 22:58:04           灰       2800236F3D00     
        2014-22-758835             锋锐鸽舍        2015-04-16 20:50:31           灰       28012F900A00     
        2014-22-758837             锋锐鸽舍        2015-04-16 20:46:22           灰       29006594F900     
        2014-22-758839             锋锐鸽舍        2015-04-16 20:51:06           灰       2801C614F800     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                        冯斌                                         成都
        2014-22-1536941            冯斌            2015-04-16 22:26:19           灰       28006E207D00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       冯贵生                                        南充
        2014-22-1858777            冯贵生          2015-04-16 21:38:26           灰       28006E7E1200     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       冯国全                                        成都
        2014-22-298722             冯国全          2015-04-16 20:42:12           灰       28006E821300     
        2014-22-298723             冯国全          2015-04-16 22:19:54           灰       2900224EE100     
        2014-22-298726             冯国全          2015-04-16 20:48:24          雨点      290022A12900     
        2014-22-298727             冯国全          2015-04-16 22:06:18           灰       28006D019E00     
        2014-22-298728             冯国全          2015-04-16 21:01:07           灰       29006587EC00     
        2014-22-298730             冯国全          2015-04-16 22:31:33          雨点      2801C608F900     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                        冯伟                                         崇州
        2014-22-1319188            冯伟            2015-04-16 21:20:59          石板      280023615400     
        2014-22-1325902            冯伟            2015-04-16 21:33:43           灰       290065B65B00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       付梦清                                        成都
        2014-22-067002             付梦清          2015-04-16 22:02:49          红楞      2801C5F80E00     
                                                                                                 第14页,共100页

        2014-22-067003             付梦清          2015-04-16 22:32:45          灰花      2801C6096900     
        2014-22-067004             付梦清          2015-04-16 22:12:32           灰       2801E8DC3900     
        2014-22-067008             付梦清          2015-04-16 21:39:44           灰       280023631A00     
        2014-22-809672             付梦清          2015-04-16 21:04:02           灰       290022A7C400     
        2014-22-809673             付梦清          2015-04-16 20:45:34          雨点      28006E16BE00     
        2014-22-809674             付梦清          2015-04-16 21:33:19           灰       290022572500     
        2014-22-809678             付梦清          2015-04-16 22:12:37          雨点      28006E176400     
        2014-22-809680             付梦清          2015-04-16 22:39:16           灰       28012F802B00     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                       付蔚平                                        成都
        2014-22-1332081            付蔚平          2015-04-16 21:15:24         灰白条     290065991800     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       付玉杰
                                                                                     成都
        2014-22-067052             付玉杰          2015-04-16 21:52:32           黑       28006DA01A00     
        2014-22-067056             付玉杰          2015-04-16 22:17:39           灰       2801C61B2200     
        2014-22-067058             付玉杰          2015-04-16 22:10:31          雨点      2801C5F7AE00     
        2014-22-811871             付玉杰          2015-04-16 20:57:41           灰       290022548200     
        2014-22-811872             付玉杰          2015-04-16 22:11:12           灰       28006C8DF200     
        2014-22-811873             付玉杰          2015-04-16 22:10:46           灰       28006E0D4D00     
        2014-22-811875             付玉杰          2015-04-16 21:37:41           灰       28006CB11100     
        2014-22-811876             付玉杰          2015-04-16 22:19:14           灰       28006C7B8200     
        2014-22-811879             付玉杰          2015-04-16 20:45:18          雨花      28006D9EF900     
        2014-22-811880             付玉杰          2015-04-16 20:48:54           灰       28006E163500     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                       高成持                                        新津
        2014-22-002802             高成持          2015-04-16 22:27:06           灰       28012F72FB00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       高仁齐                                        潼南
        2014-31-235576             高仁齐          2015-04-16 22:55:16          雨点      2800236DCF00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                高速飞翔(李建坪)                                     南充
        2014-22-909888             高速飞翔(李建   2015-04-16 21:01:32         灰白条     280043CD9800     
        2014-22-909896             高速飞翔(李建坪)             2015-04-16 22:25:35          雨点      28006C890C00     
                                   坪)
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       龚俊梅
                                                                                     洪雅
        2014-22-1821637            龚俊梅          2015-04-16 21:12:58          石板      28006DA22800     
        2014-22-1917186            龚俊梅          2015-04-16 22:17:33          雨点      28006E164C00     
        2014-22-774310             龚俊梅          2015-04-16 20:38:02          雨点      28006C8DE400     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       龚玉成                                        成都
        2014-22-1678593            龚玉成          2015-04-16 22:52:37         雨白条     290065CDE200     
        2014-22-1678597            龚玉成          2015-04-16 21:07:44          雨点      2801C60C6A00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       辜学兵                                        仁寿
                                                                                                 第15页,共100页

        2014-22-016002             辜学兵          2015-04-16 22:51:34           灰       2900228EA800     
        2014-22-016027             辜学兵          2015-04-16 21:35:02           灰       2900229DC300     
        2014-22-1919881            辜学兵          2015-04-16 20:45:35         灰白条     290065945A00     
        2014-22-1919915            辜学兵          2015-04-16 22:26:51           灰       29006584BD00     
        2014-32-603303             辜学兵          2015-04-16 22:18:46          雨点      2801C608CA00     
        2014-32-603323             辜学兵          2015-04-16 22:08:32           灰       2801C6130400     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       辜佐才                                        仁寿
        2014-22-097059             辜佐才          2015-04-16 22:32:31           灰       28006C9BF100     
        2014-22-734136             辜佐才          2015-04-16 21:19:10           灰       280023767800     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       郭春林                                        大邑
        2014-22-099294             郭春林          2015-04-16 22:48:57          雨点      290065856C00     
        2014-22-099295             郭春林          2015-04-16 22:32:00           灰       28006DAB1C00     
        2014-22-1235015            郭春林          2015-04-16 22:51:05           灰       2900659B8700     
        2014-22-1235029            郭春林          2015-04-16 22:50:40           灰       280023559800     
        2014-22-1235043            郭春林          2015-04-16 21:45:44          雨点      290065A60100     
        2014-22-1235129            郭春林          2015-04-16 22:29:17           灰       2800236F1000     
        2014-22-1235154            郭春林          2015-04-16 20:42:03          雨点      28002363A900     
        2014-22-1235194            郭春林          2015-04-16 20:48:09           灰       280023731D00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       郭大军
                                                                                     彭州
        2014-22-296773             郭大军          2015-04-16 22:17:03           灰       290065846100     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        郭东                                         成都
        2014-22-067031             郭东            2015-04-16 22:00:54           灰       29006585CD00     
        2014-22-067038             郭东            2015-04-16 22:11:54           灰       28016D80F700     
        2014-22-067040             郭东            2015-04-16 21:31:15           灰       2801C619BC00     
        2014-22-1504482            郭东            2015-04-16 22:13:11         灰白条     28002358EA00     
        2014-22-1504483            郭东            2015-04-16 21:52:24           灰       280148050A00     
        2014-22-1504485            郭东            2015-04-16 22:21:18          雨点      290065C38A00     
        2014-22-1504486            郭东            2015-04-16 22:19:59           灰       280023649600     
        2014-22-1504488            郭东            2015-04-16 20:55:04           灰       280023609400     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                        郭峰                                         成都
        2014-22-809822             郭峰            2015-04-16 20:56:45          雨点      28006EE38600     
        2014-22-809824             郭峰            2015-04-16 20:43:45          雨点      290022AEB200     
        2014-22-809825             郭峰            2015-04-16 21:00:56          雨点      28006E111700     
        2014-22-809826             郭峰            2015-04-16 22:14:55         麒麟花     28006E2A3E00     
        2014-22-809828             郭峰            2015-04-16 20:36:59         麒麟花     28006E2A4500     
        2014-22-809829             郭峰            2015-04-16 22:14:41           灰       28006E83CE00     
        2014-22-809830             郭峰            2015-04-16 21:02:19          雨点      2900229F6500     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                        郭杰                                         成都
        2014-22-068053             郭杰            2015-04-16 20:42:42         雨白条     2900658CB100     
                                                                                                 第16页,共100页

        2014-22-068054             郭杰            2015-04-16 22:41:07           灰       2801C6194300     
        2014-22-068055             郭杰            2015-04-16 21:53:59           灰       2801E8E68B00     
        2014-22-068057             郭杰            2015-04-16 22:26:07          雨点      2800235FAF00     
        2014-22-068058             郭杰            2015-04-16 21:51:15          灰花      2801C5FBFB00     
        2014-22-1229283            郭杰            2015-04-16 21:43:36           灰       2800235FE100     
        2014-22-1229287            郭杰            2015-04-16 22:51:25           灰       280023619600     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                      国强鸽业                                       成都
        2014-22-067043             国强鸽业        2015-04-16 22:21:43           灰       2801C600B800     
        2014-22-067049             国强鸽业        2015-04-16 22:33:01          雨点      2801C6189300     
        2014-22-067050             国强鸽业        2015-04-16 22:16:47           灰       28012F656C00     
        2014-22-136632             国强鸽业        2015-04-16 20:49:39           灰       2800236E6E00     
        2014-22-136634             国强鸽业        2015-04-16 21:22:40           灰       290065A04F00     
        2014-22-136635             国强鸽业        2015-04-16 22:22:00          灰花      2801C61E4D00     
        2014-22-136638             国强鸽业        2015-04-16 22:13:30           灰       280023729C00     
        2014-22-136640             国强鸽业        2015-04-16 22:41:26          雨点      2801C6073E00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                      海峡鸽业                                       温江
        2014-22-001159             海峡鸽业        2015-04-16 22:13:36           灰       28006D875800     
        2014-22-1286882            海峡鸽业        2015-04-16 21:34:06          雨点      2900657FF300     
        2014-22-1286911            海峡鸽业        2015-04-16 21:18:21           灰       280023656000     
        2014-22-1286915            海峡鸽业        2015-04-16 22:47:10          灰花      2800236B4500     
        2014-22-1286916            海峡鸽业        2015-04-16 22:33:12           灰       2801C623E900     
        2014-22-1286918            海峡鸽业        2015-04-16 22:50:49          雨点      2800235BE600     
        2014-22-1286919            海峡鸽业        2015-04-16 22:58:38           灰       2800236B2900     
        2014-22-1286920            海峡鸽业        2015-04-16 23:00:19         麒麟花     290065B0F500     
        2014-22-1286935            海峡鸽业        2015-04-16 21:26:15           灰       28002363DA00     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                       韩绪友
                                                                                     彭州
        2014-22-1467784            韩绪友          2015-04-16 21:06:59           灰       290065AEEA00     
        2014-22-1582291            韩绪友          2015-04-16 22:06:42           灰       280023537800     
        2014-22-1582292            韩绪友          2015-04-16 22:27:38          雨点      280023581B00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                               好人鸽舍(刘应好)                                    什邡
        2014-22-575895             好人鸽舍(刘应  2015-04-16 21:27:52           灰       28006E4D6300     
        2014-22-575896             好人鸽舍(刘应好)            2015-04-16 20:40:02           灰       2900659BA100     
        2014-22-575900             好人鸽舍(刘应好)            2015-04-16 20:51:25         灰白条     290022B11C00     
                                   好)                                   共计参赛:      3 羽
                                      好友联队                                       成都
        2014-22-1248191            好友联队        2015-04-16 22:23:43          雨点      28014814A400     
        2014-22-650301             好友联队        2015-04-16 22:22:12          雨点      28014824D100     
        2014-22-650302             好友联队        2015-04-16 22:23:45           灰       280148031800     
        2014-22-650306             好友联队        2015-04-16 22:29:41           灰       2801480E4600     
        2014-22-650307             好友联队        2015-04-16 23:01:27           灰       280148015600     
        2014-22-650310             好友联队        2015-04-16 20:43:52          灰花      280148076C00     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                                                                                 第17页,共100页

                                      禾禾鸽舍                                       汉中
        2014-26-186079             禾禾鸽舍        2015-04-16 21:17:49          红楞      290065806C00     
        2014-26-186163             禾禾鸽舍        2015-04-16 22:31:21           灰       29006599DD00     
        2014-26-186164             禾禾鸽舍        2015-04-16 22:00:11           灰       28006E0D0100     
        2014-26-186187             禾禾鸽舍        2015-04-16 21:41:01         灰白条     28006E0CFC00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       何安奎                                        彭州
        2014-22-1459234            何安奎          2015-04-16 20:37:27          雨点      28006C9B3A00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       何本高                                     双流金花
        2014-22-1266641            何本高          2015-04-16 22:29:09           灰       2800236B4000     
        2014-22-1278911            何本高          2015-04-16 22:24:56          雨点      2801E8CC8C00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       何家军                                        成都
        2014-32-805441             何家军          2015-04-16 20:46:30           灰       2800235B2300     
        2014-32-805442             何家军          2015-04-16 21:16:01           灰       2801E8D39300     
        2014-32-805443             何家军          2015-04-16 21:05:57          红楞      2801C5FFF200     
        2014-32-805448             何家军          2015-04-16 22:20:41          雨花      290065AA6100     
        2014-32-805449             何家军          2015-04-16 22:11:41           灰       28016D850A00     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        何磊                                         成都
        2014-22-1308993            何磊            2015-04-16 20:49:34           灰       2900659F3500     
        2014-22-1308994            何磊            2015-04-16 22:19:35           灰       2900223F9100     
        2014-22-1308996            何磊            2015-04-16 22:18:24          雨点      2800236A6700     
        2014-22-1308997            何磊            2015-04-16 20:39:55          雨点      2800235F6700     
        2014-22-1309000            何磊            2015-04-16 20:43:07          雨点      2900659F2100     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        何岷                                         彭山
        2014-22-004268             何岷            2015-04-16 22:24:47           灰       2900659D3F00     
        2014-22-004271             何岷            2015-04-16 21:03:30           灰       290065C55000     
        2014-22-004279             何岷            2015-04-16 22:32:07           灰       2800237B0700     
        2014-22-004342             何岷            2015-04-16 22:22:24           灰       290065AD9E00     
        2014-22-535567             何岷            2015-04-16 22:41:41           灰       290065B1E400     
        2014-22-536154             何岷            2015-04-16 20:48:43           灰       280023703E00     
        2014-22-536156             何岷            2015-04-16 20:57:27           灰       2800236A5000     
        2014-22-536157             何岷            2015-04-16 22:16:46           灰       280023627E00     
        2014-22-536158             何岷            2015-04-16 22:56:01           灰       2900659B3400     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                       何明贵                                        彭州
        2014-22-522755             何明贵          2015-04-16 22:21:12           灰       28006EE76800     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       何图明
                                                                                     犀浦
        2014-22-419325             何图明          2015-04-16 21:31:43         麒麟花     28006E4CDB00     
        2014-22-419327             何图明          2015-04-16 21:43:24           灰       28006CB82900     
                                                                                                 第18页,共100页

        2014-22-419328             何图明          2015-04-16 22:29:22           灰       290065892500     
        2014-22-512681             何图明          2015-04-16 22:01:19           灰       28006DEB3100     
        2014-22-512682             何图明          2015-04-16 21:10:49         灰白条     28006DA27B00     
        2014-22-512683             何图明          2015-04-16 21:46:51           灰       28006E834800     
        2014-22-512791             何图明          2015-04-16 22:26:29          灰花      28006D37B000     
        2014-22-512792             何图明          2015-04-16 22:53:56          石板      280023642200     
        2014-22-512793             何图明          2015-04-16 22:31:24          雨点      290022A25A00     
        2014-22-512796             何图明          2015-04-16 22:30:32          雨点      290022A0D200     
        2014-22-512797             何图明          2015-04-16 22:01:53           灰       28002379FB00     
        2014-22-512798             何图明          2015-04-16 21:12:30          红楞      290065B7CD00     
                                                                          共计参赛:     12 羽
                                       何玉清                                        新津
        2014-22-078522             何玉清          2015-04-16 22:14:36          红楞      2800235AA200     
        2014-22-078528             何玉清          2015-04-16 20:51:13           灰       2900658CDE00     
        2014-22-078529             何玉清          2015-04-16 22:32:57         灰白条     28006E832E00     
        2014-22-1350065            何玉清          2015-04-16 21:31:38           绛       280023667600     
        2014-22-1350066            何玉清          2015-04-16 22:34:02          灰花      280023792000     
        2014-22-1357991            何玉清          2015-04-16 23:00:41           绛       2800235B5C00     
        2014-22-1357992            何玉清          2015-04-16 22:08:37           绛       280023568800     
        2014-22-1357993            何玉清          2015-04-16 22:54:31         雨白条     2800237A1300     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       贺建明                                        成都
        2014-22-1309451            贺建明          2015-04-16 22:08:32          雨点      280023698D00     
        2014-22-1309455            贺建明          2015-04-16 21:06:37          雨点      29002297F000     
        2014-22-1309456            贺建明          2015-04-16 21:07:21           灰       2900658AB500     
        2014-22-1309457            贺建明          2015-04-16 21:08:51           灰       280023534E00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                      恒宇鸽业                                       双流
        2014-22-1581759            恒宇鸽业        2015-04-16 22:25:21           灰       28006DE4F800     
        2014-22-519802             恒宇鸽业        2015-04-16 22:32:38           灰       29006589AE00     
        2014-22-519805             恒宇鸽业        2015-04-16 22:25:00          灰花      2900222A9700     
        2014-22-519811             恒宇鸽业        2015-04-16 21:20:12           灰       280023576700     
        2014-22-519813             恒宇鸽业        2015-04-16 22:15:55          雨点      290065800F00     
        2014-22-519819             恒宇鸽业        2015-04-16 22:58:07           灰       290065CDFC00     
        2014-22-519824             恒宇鸽业        2015-04-16 22:27:02         雨白条     280023763100     
        2014-22-519826             恒宇鸽业        2015-04-16 22:21:45          雨点      28002371CD00     
        2014-22-519828             恒宇鸽业        2015-04-16 22:32:44          红楞      2800236ABC00     
        2014-22-519830             恒宇鸽业        2015-04-16 20:46:18          雨点      290065A7A000     
        2014-22-519888             恒宇鸽业        2015-04-16 21:35:56           灰       28006C720C00     
                                                                          共计参赛:     11 羽
                                红娣赛飞(梁文波)                                     仁寿
        2014-22-060060             红娣赛飞(梁文   2015-04-16 20:44:54           灰       2801C5F7D400     
        2014-22-1515578            红娣赛飞(梁文波)             2015-04-16 22:41:18           绛       28012F85DB00     
        2014-22-1515791            红娣赛飞(梁文波)             2015-04-16 22:58:13           灰       28012F169100     
        2014-22-733043             红娣赛飞(梁文波)             2015-04-16 22:18:10          雨点      29006581BC00     
        2014-22-733044             红娣赛飞(梁文波)             2015-04-16 21:56:18           灰       28006CB0E200     
                                   波)
        2014-22-869205             红娣赛飞(梁文   2015-04-16 21:33:55           灰       290065999D00     
                                   波)
                                                                                                 第19页,共100页

        2014-22-869217             红娣赛飞(梁文   2015-04-16 22:05:44           灰       2800237A9B00     
                                   波)                                    共计参赛:      7 羽
                                      红联鸽舍                                    高新西区
        2014-22-015235             红联鸽舍        2015-04-16 21:21:43           灰       28006EEB0C00     
        2014-22-015236             红联鸽舍        2015-04-16 20:59:37           灰       28006E2A7300     
        2014-22-015237             红联鸽舍        2015-04-16 20:47:53           绛       28006E164F00     
        2014-22-015324             红联鸽舍        2015-04-16 21:32:05           灰       29002235A700     
        2014-22-015329             红联鸽舍        2015-04-16 22:19:16           灰       29002229B200     
        2014-22-015330             红联鸽舍        2015-04-16 22:32:29           灰       2800237A4D00     
        2014-22-389727             红联鸽舍        2015-04-16 22:00:58           灰       28006E0D0D00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                      宏君公棚                                       遂宁
        2014-22-011910             宏君公棚        2015-04-16 22:06:37          白花      28006CACD800     
        2014-22-011924             宏君公棚        2015-04-16 22:19:00          雨点      28006D3D5B00     
        2014-22-1308558            宏君公棚        2015-04-16 21:41:45          红楞      28006CB8FF00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                      宏凌赛鸽                                       南充
        2014-22-888853             宏凌赛鸽        2015-04-16 22:59:01          雨点      28006C70DA00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                  鸿顺翔+任家才                                     南充
        2014-22-891715             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 21:30:02           白       28006E6C0C00     
        2014-22-894640             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 20:55:52           绛       28006E8ACF00     
        2014-22-896628             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 23:01:03           灰       2900658FA300     
        2014-22-896633             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 21:51:46           灰       280023799300     
        2014-22-896634             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 20:37:22          灰花      290065919200     
        2014-22-896692             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 20:44:19           灰       28006DAB1600     
        2014-22-896700             鸿顺翔+任家才  2015-04-16 21:46:13           灰       28006E6A4100     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                              鸿顺翔公棚(张中福)                                   南充
        2014-22-1045205            鸿顺翔公棚(张  2015-04-16 22:32:57         灰白条     28006CB39D00     
        2014-22-852914             鸿顺翔公棚(张中福)          2015-04-16 21:27:45          雨点      28006CBAD200     
        2014-22-852915             鸿顺翔公棚(张中福)          2015-04-16 22:00:03          雨点      28006CBD1200     
        2014-22-852917             鸿顺翔公棚(张中福)          2015-04-16 22:51:13          雨点      280018B4F300     
        2014-22-852920             鸿顺翔公棚(张中福)          2015-04-16 21:57:13           灰       28006CB3C200     
                                   中福)
        2014-22-916082             鸿顺翔公棚(张  2015-04-16 22:21:35         灰白条     2900658B7200     
                                   中福)                                 共计参赛:      6 羽
                                   鸿翔赛鸽家园                                      南充
        2014-22-926679             鸿翔赛鸽家园    2015-04-16 21:43:10           灰       290065893300     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      鸿鑫鸽舍                                       中江
        2014-22-355614             鸿鑫鸽舍        2015-04-16 21:36:15          雨点      280023780B00     
        2014-22-368089             鸿鑫鸽舍        2015-04-16 22:34:04          雨点      290065827300     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        候波                                         成都
                                                                                                 第20页,共100页

        2014-22-014661             候波            2015-04-16 22:21:32          红楞      28012F82CF00     
        2014-22-014662             候波            2015-04-16 22:21:57         雨白条     2801E8CF7C00     
        2014-22-014665             候波            2015-04-16 22:12:56           灰       2801C5FDC700     
        2014-22-014666             候波            2015-04-16 22:20:47           灰       2801C5FFF100     
        2014-22-014667             候波            2015-04-16 20:43:44           灰       2801E8EB6400     
        2014-22-014669             候波            2015-04-16 22:40:26           灰       28012F868300     
        2014-22-1307972            候波            2015-04-16 21:01:10           灰       290065945F00     
        2014-22-1307974            候波            2015-04-16 20:42:23          雨点      280023586800     
        2014-22-1307975            候波            2015-04-16 20:42:57           灰       28006CB86C00     
        2014-22-1307976            候波            2015-04-16 20:58:04           灰       290065C82E00     
        2014-22-1307977            候波            2015-04-16 22:12:16          雨点      280023630D00     
        2014-22-1307979            候波            2015-04-16 21:00:06           灰       290065C30B00     
        2014-22-1307980            候波            2015-04-16 22:53:28           灰       28006DEAE100     
                                                                          共计参赛:     13 羽
                                        候建                                         成都
        2014-32-805573             候建            2015-04-16 22:21:51           灰       28012F176700     
        2014-32-805577             候建            2015-04-16 22:31:28           灰       28012F0FBA00     
        2014-32-805579             候建            2015-04-16 21:53:39           灰       2801C61B8A00     
        2014-32-805580             候建            2015-04-16 22:04:10           灰       28012F23F100     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        候进                                         成都
        2014-22-1504512            候进            2015-04-16 20:50:10           灰       29006595F500     
        2014-22-1504514            候进            2015-04-16 21:05:45           灰       28002357F100     
        2014-22-1504516            候进            2015-04-16 22:08:59           灰       280023728600     
        2014-22-1504518            候进            2015-04-16 20:50:25          红楞      2801C5FB1600     
        2014-22-1504520            候进            2015-04-16 21:36:27         麒麟花     28012F74D800     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        候勇                                         成都
        2014-22-136642             候勇            2015-04-16 21:25:34          灰花      28006D9C7900     
        2014-22-136644             候勇            2015-04-16 22:10:44          雨点      28006DA03600     
        2014-22-136751             候勇            2015-04-16 22:47:43           灰       28006D9EB000     
        2014-22-136753             候勇            2015-04-16 21:27:12          雨点      290065893E00     
        2014-22-136756             候勇            2015-04-16 21:31:22           灰       2900658C5400     
        2014-22-136758             候勇            2015-04-16 20:43:00           灰       28002365B200     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                        胡波                                         江油
        2014-22-274158             胡波            2015-04-16 22:45:47           灰       28006CB7A100     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       胡德昌                                        成都
        2014-22-058849             胡德昌          2015-04-16 20:38:17          红楞      290065984A00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       胡加兴
                                                                                     彭州
        2014-22-081801             胡加兴          2015-04-16 22:05:19           灰       28012F7F1D00     
        2014-22-081803             胡加兴          2015-04-16 20:33:17           灰       28006CBA1E00     
        2014-22-1580113            胡加兴          2015-04-16 22:22:42           灰       290065883C00     
                                                                                                 第21页,共100页

                                                                          共计参赛:      3 羽
                                        胡杰                                         成都
        2014-22-1504471            胡杰            2015-04-16 21:37:36           灰       2801C612E900     
        2014-22-1504472            胡杰            2015-04-16 20:56:30          雨点      280023645A00     
        2014-22-1504473            胡杰            2015-04-16 22:15:47           灰       2801C6009000     
        2014-22-1504475            胡杰            2015-04-16 22:11:31           灰       290065911600     
        2014-22-1504476            胡杰            2015-04-16 22:13:41          雨点      280148181100     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       胡明谦                                        彭州
        2014-22-1425131            胡明谦          2015-04-16 21:44:37           灰       290065828300     
        2014-22-1452943            胡明谦          2015-04-16 21:14:55           灰       2900659EBC00     
        2014-22-1802088            胡明谦          2015-04-16 21:52:52         麒麟花     290022376B00     
        2014-22-1802094            胡明谦          2015-04-16 22:18:27           灰       28006C2C3A00     
        2014-22-1802095            胡明谦          2015-04-16 22:27:43           灰       28006C9B1300     
        2014-22-1802100            胡明谦          2015-04-16 21:56:13           绛       28006E0D4C00     
        2014-22-259885             胡明谦          2015-04-16 20:52:53         灰白条     28006EAA9C00     
        2014-22-259888             胡明谦          2015-04-16 21:39:29           白       280023647D00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       胡启胜                                        成都
        2014-22-1279858            胡启胜          2015-04-16 21:43:49           灰       290022AC5000     
        2014-22-1417020            胡启胜          2015-04-16 20:52:29           灰       28002364A500     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       胡顺平                                        彭州
        2014-22-910778             胡顺平          2015-04-16 21:36:09          雨点      28006CB0F600     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       胡学勤
                                                                                     双流
        2014-22-1684951            胡学勤          2015-04-16 22:53:21           灰       2900658EC500     
        2014-22-1684952            胡学勤          2015-04-16 20:37:18         灰白条     2800236C4A00     
        2014-22-1684956            胡学勤          2015-04-16 21:14:02           灰       280023726800     
        2014-22-1684991            胡学勤          2015-04-16 22:55:38           灰       280023635800     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        胡勇                                         成都
        2014-22-258051             胡勇            2015-04-16 21:27:35         麒麟花     2800235EC000     
        2014-22-258052             胡勇            2015-04-16 21:06:42           灰       2800236D4E00     
        2014-22-258054             胡勇            2015-04-16 22:10:40          雨点      280023789A00     
        2014-22-258055             胡勇            2015-04-16 21:51:10           灰       2800235ED200     
        2014-22-258056             胡勇            2015-04-16 22:48:55           灰       290065BC5500     
        2014-22-258057             胡勇            2015-04-16 21:12:09          雨点      290065CC7E00     
        2014-22-258060             胡勇            2015-04-16 22:13:22          雨点      290065892800     
        2014-22-258881             胡勇            2015-04-16 21:48:05          雨点      290065829900     
        2014-22-258882             胡勇            2015-04-16 21:26:07          雨点      290065A04800     
        2014-22-258887             胡勇            2015-04-16 21:27:17           灰       280023725200     
        2014-22-258889             胡勇            2015-04-16 22:17:58          雨点      290065865B00     
        2014-22-258890             胡勇            2015-04-16 21:59:58          雨点      28002358A800     
        2014-22-258984             胡勇            2015-04-16 22:18:40          雨点      280023572600     
                                                                                                 第22页,共100页

        2014-22-258985             胡勇            2015-04-16 22:40:06         麒麟花     290065845900     
        2014-22-258986             胡勇            2015-04-16 22:46:16           灰       290065D0E900     
        2014-22-258987             胡勇            2015-04-16 20:58:36          雨点      290065925D00     
        2014-22-258988             胡勇            2015-04-16 22:13:05           灰       280023697800     
        2014-22-258990             胡勇            2015-04-16 21:02:25           灰       280023624500     
                                                                          共计参赛:     18 羽
                                       胡泽儒                                        仁寿
        2014-22-750383             胡泽儒          2015-04-16 22:15:15         灰白条     280023560B00     
        2014-22-750384             胡泽儒          2015-04-16 21:25:28          雨点      2900658F7A00     
        2014-22-750385             胡泽儒          2015-04-16 22:23:06           灰       2801C6061A00     
        2014-22-750389             胡泽儒          2015-04-16 20:38:35           灰       2801C61EB900     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       胡仲清
                                                                                     资阳
        2014-22-103079             胡仲清          2015-04-16 20:38:47          雨点      29002292C900     
        2014-22-103080             胡仲清          2015-04-16 22:26:59         雨白条     2800236D2800     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      华亿批发                                       成都
        2014-22-1229551            华亿批发        2015-04-16 20:57:51          灰花      290065A25400     
        2014-22-1229552            华亿批发        2015-04-16 21:53:33         灰白条     290065ABFC00     
        2014-22-1229553            华亿批发        2015-04-16 22:25:08         灰白条     28006C244600     
        2014-22-1229556            华亿批发        2015-04-16 21:05:36           灰       280023660600     
        2014-22-1229557            华亿批发        2015-04-16 22:30:51           灰       2801C60A0F00     
        2014-22-1229559            华亿批发        2015-04-16 21:49:28           绛       290022ACB400     
        2014-22-1229561            华亿批发        2015-04-16 22:24:02           灰       280023608500     
        2014-22-1229562            华亿批发        2015-04-16 20:47:32           灰       280023714500     
        2014-22-1229564            华亿批发        2015-04-16 21:49:55          雨点      290065B64100     
        2014-22-1229566            华亿批发        2015-04-16 21:14:45           灰       280023616600     
        2014-22-1229573            华亿批发        2015-04-16 21:16:31           灰       290065980200     
        2014-22-1229578            华亿批发        2015-04-16 21:02:12           灰       290065D08900     
        2014-22-1389782            华亿批发        2015-04-16 20:40:53          灰花      2800236B9A00     
                                                                          共计参赛:     13 羽
                               华正鸽舍(谢华斌)                                    大邑
        2014-22-1235595            华正鸽舍(谢华  2015-04-16 22:22:49           灰       2801C61AB600     
        2014-22-1235596            华正鸽舍(谢华斌)            2015-04-16 21:44:20           灰       2801C611DA00     
                                   斌)
        2014-22-1235598            华正鸽舍(谢华  2015-04-16 21:51:24           灰       28002363B600     
        2014-22-1235599            华正鸽舍(谢华斌)            2015-04-16 21:32:53           灰       290022324A00     
        2014-22-1235600            华正鸽舍(谢华斌)            2015-04-16 22:00:18          雨点      28006E173300     
        2014-22-1508511            华正鸽舍(谢华斌)            2015-04-16 22:43:48           灰       2900659B9200     
                                   斌)
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                      皇家鸽苑
                                                                                     成都
        2014-22-809972             皇家鸽苑        2015-04-16 21:54:02         麒麟花     2801C60F4500     
        2014-22-809975             皇家鸽苑        2015-04-16 22:32:25          灰花      2801C60FE300     
        2014-22-809976             皇家鸽苑        2015-04-16 22:08:57         麒麟花     280148059700     
        2014-22-809979             皇家鸽苑        2015-04-16 20:37:28          雨点      280148131F00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                                                                                 第23页,共100页

                                       黄朝龙                                        崇州
        2014-22-077116             黄朝龙          2015-04-16 22:15:26           灰       2801C616BD00     
        2014-22-077128             黄朝龙          2015-04-16 21:27:54           绛       28012F7F1100     
        2014-22-079792             黄朝龙          2015-04-16 21:07:22         灰白条     28006E2A7900     
        2014-22-079794             黄朝龙          2015-04-16 22:03:32           灰       28006CB30F00     
        2014-22-079795             黄朝龙          2015-04-16 21:34:02          灰花      28006C9AC500     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       黄光明                                       都江堰
        2014-22-1445289            黄光明          2015-04-16 20:34:53          雨点      280023747F00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       黄光文
                                                                                     淮口
        2014-22-0000369            黄光文          2015-04-16 21:06:58          雨点      28006E829500     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       黄建云                                        成都
        2014-22-1347655            黄建云          2015-04-16 20:45:41           黑       28006CBD0C00     
        2014-22-1347656            黄建云          2015-04-16 21:00:38          雨点      28006E578800     
        2014-22-1500213            黄建云          2015-04-16 22:15:52           灰       28006CBAE800     
        2014-22-1500215            黄建云          2015-04-16 20:47:37           灰       28006D0A2700     
        2014-22-1500220            黄建云          2015-04-16 22:30:59           灰       28006E57BE00     
        2014-22-1501021            黄建云          2015-04-16 20:51:35          雨点      28006E578000     
        2014-22-1501022            黄建云          2015-04-16 22:17:41           灰       28006CB2F700     
        2014-22-1501024            黄建云          2015-04-16 22:14:52           灰       28006EE2B700     
        2014-22-1501025            黄建云          2015-04-16 21:11:29           灰       28006CB95000     
        2014-22-1515571            黄建云          2015-04-16 22:17:07           灰       28006CB78000     
        2014-22-1515572            黄建云          2015-04-16 22:10:58           灰       28006CB2F400     
        2014-22-1515573            黄建云          2015-04-16 22:20:08           灰       28006C9B4700     
        2014-22-1515574            黄建云          2015-04-16 22:17:28           灰       28006E574800     
        2014-22-1515575            黄建云          2015-04-16 21:55:14           绛       28006C9FFE00     
        2014-22-1515576            黄建云          2015-04-16 22:14:12           绛       28006EE26400     
        2014-22-1516211            黄建云          2015-04-16 20:38:40          雨点      28006D127C00     
        2014-22-1516213            黄建云          2015-04-16 20:57:37           灰       28006EE27500     
        2014-22-1516215            黄建云          2015-04-16 22:15:13           灰       28006CA01A00     
        2014-22-1516216            黄建云          2015-04-16 21:08:33           灰       28006CAD6400     
        2014-22-1516217            黄建云          2015-04-16 20:52:49          灰花      28006CB9D800     
        2014-22-1516218            黄建云          2015-04-16 21:32:47          雨点      28006EDB0B00     
        2014-22-1516222            黄建云          2015-04-16 22:45:13           灰       28006CB32F00     
        2014-22-1516225            黄建云          2015-04-16 21:33:34           绛       28006EEAAA00     
        2014-22-1516226            黄建云          2015-04-16 22:20:16           绛       28006C9F8F00     
        2014-22-1516227            黄建云          2015-04-16 22:09:44           灰       28006CBA1400     
        2014-22-1516228            黄建云          2015-04-16 22:14:16           灰       28006D3DB300     
        2014-22-1518152            黄建云          2015-04-16 22:19:26           灰       28006C9E7200     
        2014-22-1548243            黄建云          2015-04-16 22:21:06           灰       28006C9BE300     
        2014-22-1548249            黄建云          2015-04-16 22:15:24           灰       28006CACC800     
                                                                          共计参赛:     29 羽
                                       黄思平                                        成都
        2014-22-730074             黄思平          2015-04-16 22:42:25           灰       28012F111E00     
                                                                                                 第24页,共100页

        2014-22-730076             黄思平          2015-04-16 20:47:55           灰       28012F256200     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       黄小平                                        成都
        2014-22-758902             黄小平          2015-04-16 21:04:16          雨点      28002363F200     
        2014-22-758903             黄小平          2015-04-16 20:48:46          雨点      280023541300     
        2014-22-758904             黄小平          2015-04-16 20:42:32           灰       2900658DEB00     
        2014-22-758905             黄小平          2015-04-16 22:19:19          红楞      280023688100     
        2014-22-758908             黄小平          2015-04-16 22:12:33           灰       28002364EA00     
        2014-22-758909             黄小平          2015-04-16 20:46:33           灰       2800237C9300     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       黄永建                                        成都
        2014-22-068071             黄永建          2015-04-16 22:48:35           灰       2801E8ECC000     
        2014-22-068072             黄永建          2015-04-16 21:44:28          雨点      2801C6086E00     
        2014-22-068075             黄永建          2015-04-16 22:22:17           灰       28006E8BD300     
        2014-22-068080             黄永建          2015-04-16 21:05:02           灰       2801481D9900     
        2014-22-811831             黄永建          2015-04-16 22:20:43           灰       29002234D500     
        2014-22-811832             黄永建          2015-04-16 22:20:33           灰       29002228F300     
        2014-22-811833             黄永建          2015-04-16 20:50:52          雨点      28006C891700     
        2014-22-811835             黄永建          2015-04-16 22:12:32          雨点      28006C6CAD00     
        2014-22-811837             黄永建          2015-04-16 21:02:22           灰       28006E177200     
        2014-22-811838             黄永建          2015-04-16 20:57:07           灰       2900224C4100     
        2014-22-811839             黄永建          2015-04-16 20:55:44           灰       290022297400     
        2014-22-811840             黄永建          2015-04-16 20:52:46           灰       28006E169400     
                                                                          共计参赛:     12 羽
                                       黄玉林                                        成都
        2014-22-117131             黄玉林          2015-04-16 20:59:27          雨点      2801E8CE4300     
        2014-22-117133             黄玉林          2015-04-16 21:52:00           灰       2801E8E5A700     
        2014-22-117134             黄玉林          2015-04-16 20:36:51          雨点      28012F807600     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       黄育刚                                        彭州
        2014-22-1427506            黄育刚          2015-04-16 20:53:40          雨点      28006E168E00     
        2014-22-1427558            黄育刚          2015-04-16 21:18:46           灰       28002368BC00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       黄在根                                        华阳
        2014-22-1527566            黄在根          2015-04-16 22:37:40          雨点      29006594FA00     
        2014-22-1533959            黄在根          2015-04-16 20:39:00           灰       290065AA3400     
        2014-22-1919865            黄在根          2015-04-16 22:28:37          雨点      290065911E00     
        2014-22-1919866            黄在根          2015-04-16 21:33:00           灰       290065892B00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       黄志坚                                        成都
        2014-22-117082             黄志坚          2015-04-16 20:48:06           灰       290022AB4300     
        2014-22-117084             黄志坚          2015-04-16 21:03:00           灰       290022297800     
        2014-22-117088             黄志坚          2015-04-16 22:08:24          雨点      28006E16D100     
        2014-22-117089             黄志坚          2015-04-16 22:08:05           灰       290022943600     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                                                                                 第25页,共100页

                                       黄志荣                                        邛崃
        2014-22-1347644            黄志荣          2015-04-16 21:08:52         灰白条     290065CD6F00     
        2014-22-1347645            黄志荣          2015-04-16 22:47:06           灰       290065905600     
        2014-22-1347646            黄志荣          2015-04-16 22:12:01          雨点      280023559500     
        2014-22-1347647            黄志荣          2015-04-16 22:32:35          红楞      28002379F100     
        2014-22-1347648            黄志荣          2015-04-16 22:56:51          雨点      29006582D500     
        2014-22-1347649            黄志荣          2015-04-16 21:11:48           灰       290065D1D100     
        2014-22-1347650            黄志荣          2015-04-16 22:21:08           灰       29006580CD00     
        2014-22-1347659            黄志荣          2015-04-16 22:23:27          雨花      280023673A00     
        2014-22-1347681            黄志荣          2015-04-16 20:58:01           绛       28006CBC6000     
        2014-22-1347682            黄志荣          2015-04-16 20:58:10           灰       28006C9A8B00     
        2014-22-1347683            黄志荣          2015-04-16 20:58:34           灰       28006C98BB00     
        2014-22-1347684            黄志荣          2015-04-16 21:22:02           灰       28006C9B3C00     
        2014-22-1347685            黄志荣          2015-04-16 21:27:20           灰       28006CB93A00     
        2014-22-1347689            黄志荣          2015-04-16 22:30:36           灰       28006CB82100     
        2014-22-1347690            黄志荣          2015-04-16 22:02:35           黑       28006E8C5000     
        2014-22-1518145            黄志荣          2015-04-16 21:45:04          红楞      2900658E5100     
        2014-22-1518146            黄志荣          2015-04-16 21:30:17          红楞      290065934000     
        2014-22-1518154            黄志荣          2015-04-16 22:19:58           灰       290065951700     
                                                                          共计参赛:     18 羽
                                       黄忠成                                        蒲江
        2014-22-1460021            黄忠成          2015-04-16 20:52:11          雨点      290065977500     
        2014-22-1460797            黄忠成          2015-04-16 22:49:47           灰       280023690F00     
        2014-22-1460799            黄忠成          2015-04-16 22:24:59           灰       280023641200     
        2014-22-1461732            黄忠成          2015-04-16 20:53:07           灰       280018BF4E00     
        2014-22-1461733            黄忠成          2015-04-16 21:47:02           灰       2900233DE800     
        2014-22-1461737            黄忠成          2015-04-16 21:38:44           灰       280025624200     
        2014-22-1461739            黄忠成          2015-04-16 21:52:38           灰       2800243C8C00     
        2014-22-1461747            黄忠成          2015-04-16 21:09:35           灰       280024732B00     
        2014-22-1461755            黄忠成          2015-04-16 20:40:31          雨点      28006BE39100     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                               惠明赛鸽(吴诗明)
                                                                                     成都
        2014-22-1537246            惠明赛鸽(吴诗  2015-04-16 21:28:37           灰       280023590200     
                                   明)
        2014-22-1537251            惠明赛鸽(吴诗  2015-04-16 20:58:13          雨点      2800235ED900     
        2014-22-1537257            惠明赛鸽(吴诗明)            2015-04-16 22:42:02         雨白条     290065906E00     
                                   明)
        2014-22-1537258            惠明赛鸽(吴诗  2015-04-16 22:39:02           灰       2900658AB900     
        2014-22-1557013            惠明赛鸽(吴诗明)            2015-04-16 22:16:12          雨点      28002360A700     
        2014-22-1557091            惠明赛鸽(吴诗明)            2015-04-16 20:36:59         灰白条     28006D9E6A00     
        2014-22-1557092            惠明赛鸽(吴诗明)            2015-04-16 22:25:31          灰花      28006E8ADE00     
        2014-22-1557093            惠明赛鸽(吴诗明)            2015-04-16 21:45:56          雨点      28006E833C00     
                                   明)
        2014-22-1557094            惠明赛鸽(吴诗  2015-04-16 22:42:36           灰       28006D9E6D00     
                                   明)                                   共计参赛:      9 羽
                                      吉祥鸽苑                                       成都
        2014-22-810159             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:52:57          灰花      29002258EC00     
        2014-22-810160             吉祥鸽苑        2015-04-16 20:45:52         灰白条     28012F251900     
        2014-22-810163             吉祥鸽苑        2015-04-16 20:44:18           灰       28006DA02E00     
        2014-22-810165             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:09:26          雨点      28006DE53600     
                                                                                                 第26页,共100页

        2014-22-810169             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:08:37           灰       28006E7D6000     
        2014-22-810170             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:08:54         灰白条     290022598C00     
        2014-22-810172             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:28:09          雨点      28006D870300     
        2014-22-810173             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:33:22         灰白条     290022498600     
        2014-22-810179             吉祥鸽苑        2015-04-16 20:51:03          雨点      28006C76E800     
        2014-22-810181             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:14:09         雨白条     28006E208100     
        2014-22-810182             吉祥鸽苑        2015-04-16 20:44:44          雨点      28006DA22300     
        2014-22-810185             吉祥鸽苑        2015-04-16 22:13:03          雨点      280148105400     
        2014-22-810186             吉祥鸽苑        2015-04-16 21:13:27           灰       2900222C3500     
        2014-22-810187             吉祥鸽苑        2015-04-16 20:50:57           灰       28006DEB4E00     
        2014-22-810189             吉祥鸽苑        2015-04-16 20:34:35           灰       28006D871400     
        2014-22-810190             吉祥鸽苑        2015-04-16 21:00:29           灰       28006DAB0700     
        2014-22-810195             吉祥鸽苑        2015-04-16 21:50:51           灰       28006D872000     
                                                                          共计参赛:     17 羽
                                      极速鸽舍                                       成都
        2014-22-358942             极速鸽舍        2015-04-16 22:16:57           灰       28002355CB00     
        2014-22-358943             极速鸽舍        2015-04-16 20:39:02           灰       290065C68600     
        2014-22-358944             极速鸽舍        2015-04-16 22:13:46          红楞      2800236EC400     
        2014-22-358946             极速鸽舍        2015-04-16 21:00:32          雨点      2900657F6A00     
        2014-22-358947             极速鸽舍        2015-04-16 20:53:46           灰       2900659A6600     
        2014-22-358948             极速鸽舍        2015-04-16 20:39:51           灰       2800236D1A00     
        2014-22-358950             极速鸽舍        2015-04-16 22:15:03           灰       280023780D00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                        季涛                                         成都
        2014-22-1539261            季涛            2015-04-16 22:17:57           灰       29006588D300     
        2014-22-1539262            季涛            2015-04-16 22:08:13          雨点      290065C1C400     
        2014-22-1539263            季涛            2015-04-16 22:18:51           灰       2800236FFE00     
        2014-22-1539264            季涛            2015-04-16 20:47:26           灰       280023598400     
        2014-22-1539265            季涛            2015-04-16 22:15:11           灰       28002354DC00     
        2014-22-1539266            季涛            2015-04-16 20:52:35           灰       2900658A3800     
        2014-22-1539267            季涛            2015-04-16 20:49:26           灰       290065887100     
        2014-22-1539268            季涛            2015-04-16 21:06:15          雨点      290065D00900     
        2014-22-1539269            季涛            2015-04-16 21:03:15           灰       280023546800     
        2014-22-1539270            季涛            2015-04-16 22:14:43          雨点      290065BF2B00     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                       贾浩轩
                                                                                     彭山
        2014-22-536857             贾浩轩          2015-04-16 22:18:33           灰       2900658FFB00     
        2014-22-536883             贾浩轩          2015-04-16 21:41:16           绛       290065B6E100     
        2014-22-536994             贾浩轩          2015-04-16 21:13:17           灰       290065A2EF00     
        2014-22-745722             贾浩轩          2015-04-16 21:33:28           灰       28002373F000     
        2014-22-745723             贾浩轩          2015-04-16 20:51:21           灰       2800236D7B00     
        2014-22-745725             贾浩轩          2015-04-16 21:11:28           灰       2900659BA300     
        2014-22-745732             贾浩轩          2015-04-16 22:17:35           灰       28002362F100     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       江继兴
                                                                                     彭州
        2014-22-084372             江继兴          2015-04-16 22:54:23           灰       280023641000     
        2014-22-084377             江继兴          2015-04-16 22:31:27           灰       2900659B3500     
                                                                                                 第27页,共100页

                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       江绍华                                        成都
        2014-22-1270123            江绍华          2015-04-16 22:34:15           灰       29002258FF00     
        2014-22-1270124            江绍华          2015-04-16 20:56:11           灰       28006E0D0200     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       江世全
                                                                                     双流
        2014-22-1279009            江世全          2015-04-16 21:17:41           灰       28006E78C300     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        姜伟                                         成都
        2014-22-809633             姜伟            2015-04-16 21:45:33           灰       280023717B00     
        2014-22-809634             姜伟            2015-04-16 22:50:59           灰       28002354E600     
        2014-22-809637             姜伟            2015-04-16 21:04:47           灰       290065845B00     
        2014-22-809640             姜伟            2015-04-16 22:16:02          雨点      280023692D00     
        2014-22-809711             姜伟            2015-04-16 22:32:11           灰       28006DAB9600     
        2014-22-809712             姜伟            2015-04-16 21:39:27           灰       2800236A2200     
        2014-22-809713             姜伟            2015-04-16 20:37:38          雨点      290065884F00     
        2014-22-809715             姜伟            2015-04-16 21:49:34           灰       290065B34000     
        2014-22-809716             姜伟            2015-04-16 22:03:37           灰       2800236A7E00     
        2014-22-809717             姜伟            2015-04-16 20:47:16           灰       29006595F000     
        2014-22-809718             姜伟            2015-04-16 21:07:37           灰       290065894800     
        2014-22-809720             姜伟            2015-04-16 22:22:57           灰       28002358D600     
        2014-22-809721             姜伟            2015-04-16 22:46:34           灰       290065C75400     
        2014-22-809722             姜伟            2015-04-16 22:57:48           灰       2800236D3000     
        2014-22-809729             姜伟            2015-04-16 21:49:17          雨点      280148126A00     
        2014-22-809730             姜伟            2015-04-16 21:19:28          雨点      29006582F000     
        2014-22-809736             姜伟            2015-04-16 22:37:28         麒麟花     2800237C2800     
        2014-22-809739             姜伟            2015-04-16 23:02:34          雨点      28006DE50800     
        2014-22-809761             姜伟            2015-04-16 21:55:40           灰       28006D9C6800     
        2014-22-809762             姜伟            2015-04-16 21:47:06           灰       29006586BE00     
        2014-22-809764             姜伟            2015-04-16 22:09:22           灰       28006E173200     
        2014-22-809770             姜伟            2015-04-16 22:00:00           灰       29006587EB00     
        2014-22-809780             姜伟            2015-04-16 22:49:51          雨点      28016D860600     
                                                                          共计参赛:     23 羽
                                       蒋冬云                                        成都
        2014-22-1478297            蒋冬云          2015-04-16 22:29:02         灰白条     290022596700     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       蒋锦华                                        成都
        2014-22-1612202            蒋锦华          2015-04-16 22:58:30          雨点      2801C5FCE500     
        2014-22-1612254            蒋锦华          2015-04-16 21:28:49          雨点      2800237D3900     
        2014-22-1612259            蒋锦华          2015-04-16 22:21:40           灰       2801C5FFB400     
        2014-22-1612260            蒋锦华          2015-04-16 21:55:39          雨点      29006594FC00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        蒋科                                         温江
        2014-22-1284970            蒋科            2015-04-16 21:33:38           灰       2900658B1500     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                                                                                 第28页,共100页

                                       蒋明海                                        成都
        2014-22-1295840            蒋明海          2015-04-16 21:42:49           灰       28006E7D1600     
        2014-22-1295842            蒋明海          2015-04-16 22:57:51           灰       28006E8AD700     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       蒋四哥                                        遂林
        2014-22-248536             蒋四哥          2015-04-16 21:30:04           灰       2801C61EFD00     
        2014-22-248540             蒋四哥          2015-04-16 22:28:14           灰       29006582F100     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        蒋威                                         成都
        2014-32-803781             蒋威            2015-04-16 22:13:34          雨点      28002359FA00     
        2014-32-803784             蒋威            2015-04-16 22:08:41          雨点      2800235DD100     
        2014-32-803785             蒋威            2015-04-16 20:48:57           灰       290065937800     
        2014-32-803786             蒋威            2015-04-16 22:10:40           灰       290065937400     
        2014-32-803788             蒋威            2015-04-16 22:11:35          雨点      290065906B00     
        2014-32-803789             蒋威            2015-04-16 20:55:28           灰       29006584BC00     
        2014-32-803790             蒋威            2015-04-16 22:09:54           灰       280023539A00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       蒋学礼                                        广汉
        2014-22-665337             蒋学礼          2015-04-16 21:15:50           灰       290065A5AE00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        蒋勇                                      双流金花
        2014-22-1272891            蒋勇            2015-04-16 21:48:21           绛       280023792400     
        2014-22-1272893            蒋勇            2015-04-16 20:55:11           灰       28002378ED00     
        2014-22-1272894            蒋勇            2015-04-16 20:44:27           灰       29006595F300     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       蒋增伍                                        成都
        2014-22-1559899            蒋增伍          2015-04-16 21:36:33          白花      28006CB77B00     
        2014-22-1559957            蒋增伍          2015-04-16 22:34:43           白       290065969300     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       蒋中正                                        犀浦
        2014-22-1612299            蒋中正          2015-04-16 22:39:30           灰       280023696D00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                 金环鸽舍(覃勇)                                    南充
        2014-22-854107             金环鸽舍(覃勇  2015-04-16 22:21:20           灰       2900657EDE00     
        2014-22-854161             金环鸽舍(覃勇)              2015-04-16 20:45:19           灰       28006E2A2F00     
        2014-22-854174             金环鸽舍(覃勇)              2015-04-16 22:22:22           灰       28006C70A400     
                                   )
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                      金龙鸽舍                                       龙泉
        2014-22-1262740            金龙鸽舍        2015-04-16 21:03:42           灰       2900659B8A00     
        2014-22-1262741            金龙鸽舍        2015-04-16 22:23:17         灰白条     290065946300     
        2014-22-1366291            金龙鸽舍        2015-04-16 21:01:48          白花      290022CED300     
        2014-22-1366293            金龙鸽舍        2015-04-16 22:56:59         灰白条     28006BF5D500     
        2014-22-1367557            金龙鸽舍        2015-04-16 22:59:51           灰       28006CB86100     
                                                                                                 第29页,共100页

        2014-32-1081896            金龙鸽舍        2015-04-16 21:24:25           灰       28006E579900     
        2014-32-1081897            金龙鸽舍        2015-04-16 21:21:59           灰       28006C9F8C00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                               金牛鸽舍(吴文琦)
                                                                                     成都
        2014-22-1658636            金牛鸽舍(吴文  2015-04-16 22:32:02           灰       28006EEAD800     
                                   琦)
                                                                          共计参赛:      1 羽
                               金牛团队(杜礼忠)                                    成都
        2014-22-1619355            金牛团队(杜礼  2015-04-16 22:51:19           灰       280023609900     
        2014-22-1619356            金牛团队(杜礼忠)            2015-04-16 22:32:42           灰       280023678600     
                                   忠)
        2014-22-1619373            金牛团队(杜礼  2015-04-16 22:33:00          雨点      2801C615F300     
                                   忠)                                   共计参赛:      3 羽
                               金牛团队(温常伟)                                    成都
        2014-22-1612096            金牛团队(温常  2015-04-16 22:48:22         灰白条     28006CA01B00     
        2014-22-1657771            金牛团队(温常伟)            2015-04-16 20:41:03          雨点      28006CB3B700     
        2014-22-1657773            金牛团队(温常伟)            2015-04-16 21:40:42          雨点      28006CE2BE00     
        2014-22-1657775            金牛团队(温常伟)            2015-04-16 21:40:31         雨白条     28006CB83100     
                                   伟)
        2014-22-666639             金牛团队(温常  2015-04-16 22:37:24           灰       280023742900     
                                   伟)                                   共计参赛:      5 羽
                               金牛团队(严天成)                                    成都
        2014-22-1650063            金牛团队(严天  2015-04-16 20:47:21         雨白条     290065851300     
                                   成)
        2014-22-1650068            金牛团队(严天  2015-04-16 20:39:11           灰       290065B43600     
        2014-22-1650069            金牛团队(严天成)            2015-04-16 22:04:44          灰花      290065B2CE00     
        2014-22-1650070            金牛团队(严天成)            2015-04-16 21:50:03           灰       290065957B00     
        2014-22-1650072            金牛团队(严天成)            2015-04-16 21:08:11          雨点      290065884B00     
        2014-22-1650073            金牛团队(严天成)            2015-04-16 21:28:43           灰       29006592AB00     
                                   成)
        2014-22-1650076            金牛团队(严天  2015-04-16 22:26:46         灰白条     2800237B2200     
        2014-22-1650080            金牛团队(严天成)            2015-04-16 22:08:24           灰       280023674A00     
                                   成)
        2014-22-1650082            金牛团队(严天  2015-04-16 22:32:45          雨花      2900229B2600     
        2014-22-1650089            金牛团队(严天成)            2015-04-16 22:35:25           灰       290065BE4700     
        2014-22-1650090            金牛团队(严天成)            2015-04-16 22:19:46           灰       290065B0F400     
        2014-22-1650091            金牛团队(严天成)            2015-04-16 22:28:51           灰       28002377F800     
        2014-22-1650094            金牛团队(严天成)            2015-04-16 20:42:32         灰白条     2800235DBE00     
                                   成)
        2014-22-1650097            金牛团队(严天  2015-04-16 22:24:30           灰       2801E8DBFE00     
        2014-22-1650104            金牛团队(严天成)            2015-04-16 21:05:44           灰       28006E9E3B00     
                                   成)
                                                                          共计参赛:     15 羽
                               金牛团队(袁忠伦)                                    成都
        2014-22-1614838            金牛团队(袁忠  2015-04-16 21:04:55           灰       28006CBC7900     
        2014-22-1653424            金牛团队(袁忠伦)            2015-04-16 20:44:36           灰       28006D874900     
        2014-22-1653429            金牛团队(袁忠伦)            2015-04-16 21:46:20           灰       2800235FBF00     
                                   伦)                                   共计参赛:      3 羽
                               金牛团队(周立夫)                                    成都
        2014-22-1614805            金牛团队(周立  2015-04-16 21:42:34          雨点      290022A25300     
                                   夫)
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                金色飞龙(阳远林)
                                                                                     安岳
        2014-22-132194             金色飞龙(阳远   2015-04-16 22:00:36           灰       280023770500     
                                   林)
                                                                                                 第30页,共100页

                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      金鑫鸽业                                       成都
        2014-22-068032             金鑫鸽业        2015-04-16 22:23:34           灰       2801C60D4C00     
        2014-22-068034             金鑫鸽业        2015-04-16 21:31:51           灰       2900659F4600     
        2014-22-068035             金鑫鸽业        2015-04-16 21:36:35           灰       2801C623C500     
        2014-22-068037             金鑫鸽业        2015-04-16 21:33:17           灰       290022563400     
        2014-22-068038             金鑫鸽业        2015-04-16 20:44:58         雨白条     2801E8CFDC00     
        2014-22-068040             金鑫鸽业        2015-04-16 20:51:51          雨点      2801C5F9DB00     
        2014-22-258991             金鑫鸽业        2015-04-16 22:12:52           灰       28006DA21B00     
        2014-22-258992             金鑫鸽业        2015-04-16 20:58:43          雨点      28006E8B0800     
        2014-22-258994             金鑫鸽业        2015-04-16 22:16:29           灰       28006D9FFD00     
        2014-22-258996             金鑫鸽业        2015-04-16 20:49:29           灰       28006E8AC400     
        2014-22-258997             金鑫鸽业        2015-04-16 20:48:27           灰       28006E78F300     
        2014-22-258999             金鑫鸽业        2015-04-16 20:43:48          红楞      28006DE56400     
        2014-22-259000             金鑫鸽业        2015-04-16 22:14:48           灰       28006D9C9F00     
                                                                          共计参赛:     13 羽
                               锦尚花酒店(杨磊)                                    成都
        2014-22-000324             锦尚花酒店(杨  2015-04-16 21:53:20           灰       290065822200     
        2014-22-1612057            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 21:28:23           灰       28006D077B00     
        2014-22-1612058            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 22:13:51           灰       28006CACBC00     
        2014-22-1612066            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 20:39:12          雨点      29006598BB00     
                                   磊)
        2014-22-1612067            锦尚花酒店(杨  2015-04-16 21:57:32          雨点      28002370DB00     
        2014-22-1612075            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 22:25:23          雨点      2800237ACB00     
                                   磊)
        2014-22-1612078            锦尚花酒店(杨  2015-04-16 21:28:18         雨白条     290065892C00     
        2014-22-1612092            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 21:52:12           灰       28006C9A8700     
        2014-22-1612094            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 21:46:28          雨点      28006EEACB00     
        2014-22-1612095            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 21:09:51         灰白条     28006DA1F700     
        2014-22-1612160            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 22:35:08           灰       2900659EB600     
                                   磊)
        2014-22-1613149            锦尚花酒店(杨  2015-04-16 21:02:11           灰       2900659C5C00     
        2014-22-1613153            锦尚花酒店(杨磊)            2015-04-16 22:20:17          雨点      290065C6EF00     
                                   磊)
        2014-22-1613158            锦尚花酒店(杨  2015-04-16 20:51:30          雨点      28006CB9E100     
                                   磊)                                   共计参赛:     14 羽
                                       军代表                                        成都
        2014-22-1347811            军代表          2015-04-16 22:23:07           灰       290065977C00     
        2014-22-1347813            军代表          2015-04-16 20:53:32          雨点      28002371E100     
        2014-22-1347814            军代表          2015-04-16 21:06:22          雨点      290065885C00     
        2014-22-1347823            军代表          2015-04-16 22:48:11         灰白条     2800236FDB00     
        2014-22-1347825            军代表          2015-04-16 20:47:25           灰       2900659CD600     
        2014-22-1347826            军代表          2015-04-16 21:36:40           灰       28002367CD00     
        2014-22-1504886            军代表          2015-04-16 22:17:54          雨点      28002378A700     
        2014-22-1504889            军代表          2015-04-16 22:16:37           灰       2800236E7600     
        2014-22-1518242            军代表          2015-04-16 20:53:26          雨点      290065B28B00     
        2014-22-1518243            军代表          2015-04-16 22:42:05           灰       2800235C9800     
        2014-22-1518904            军代表          2015-04-16 21:46:36           灰       2900658E0A00     
        2014-22-1518906            军代表          2015-04-16 21:42:32          雨点      290065937E00     
        2014-22-1518921            军代表          2015-04-16 22:07:44           灰       290065B5F500     
        2014-22-1518942            军代表          2015-04-16 22:34:24          雨点      2800237AE400     
        2014-22-1518946            军代表          2015-04-16 22:49:16           灰       290065971500     
                                                                                                 第31页,共100页

        2014-22-1518948            军代表          2015-04-16 22:17:10           灰       290065AF3200     
                                                                          共计参赛:     16 羽
                                      军王鸽苑                                       犀浦
        2014-22-416273             军王鸽苑        2015-04-16 20:55:49          雨点      28006CB9ED00     
        2014-22-499244             军王鸽苑        2015-04-16 20:56:28          红楞      29002258D600     
        2014-22-499248             军王鸽苑        2015-04-16 21:16:07         麒麟花     2900222FDD00     
        2014-22-499250             军王鸽苑        2015-04-16 22:04:48          雨点      28006E174500     
        2014-22-499271             军王鸽苑        2015-04-16 22:01:48           灰       28006CBADA00     
        2014-22-499293             军王鸽苑        2015-04-16 21:56:50           灰       28006C9A7E00     
        2014-22-499346             军王鸽苑        2015-04-16 22:24:23           灰       290022587800     
        2014-22-499347             军王鸽苑        2015-04-16 22:04:24           黑       290065C0D400     
        2014-22-499349             军王鸽苑        2015-04-16 21:24:06         灰白条     290065864D00     
        2014-22-499350             军王鸽苑        2015-04-16 21:37:37           灰       28002374D200     
        2014-22-499369             军王鸽苑        2015-04-16 21:20:44           灰       290065B60500     
        2014-22-499373             军王鸽苑        2015-04-16 21:11:55           灰       28006C71B200     
        2014-22-499400             军王鸽苑        2015-04-16 22:28:36           灰       28012F8D9800     
        2014-22-499678             军王鸽苑        2015-04-16 21:09:14           灰       290022507F00     
                                                                          共计参赛:     14 羽
                                      军翔鸽舍                                       德阳
        2014-22-349196             军翔鸽舍        2015-04-16 20:59:43          雨点      28002355D000     
        2014-22-349197             军翔鸽舍        2015-04-16 21:44:38           灰       280023720C00     
        2014-22-692845             军翔鸽舍        2015-04-16 22:13:37           灰       28002352E700     
        2014-22-692846             军翔鸽舍        2015-04-16 22:28:05           灰       290065A96A00     
        2014-22-692849             军翔鸽舍        2015-04-16 21:08:16           灰       290065C7CB00     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                               开心鸽舍(王泳昌)                                    浦江
        2014-22-000863             开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:35:29           灰       28012F62A300     
        2014-22-000876             开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:04:50           灰       2801C5FD0A00     
        2014-22-091703             开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:48:56           灰       2801C607EE00     
        2014-22-1460009            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:13:08           灰       280023744900     
                                   昌)
        2014-22-1460017            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:22:13           灰       28006D9EAA00     
        2014-22-1460031            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:50:03          雨点      2801C5FD0C00     
                                   昌)
        2014-22-1460032            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:40:37          雨点      2801C6024700     
        2014-22-1460036            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:37:48           灰       290065CB6100     
        2014-22-1460038            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 23:00:28           灰       28012F10A600     
        2014-22-1460121            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:52:12           灰       290065B66600     
        2014-22-1460122            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:26:14           灰       2900659D2500     
                                   昌)
        2014-22-1460125            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 20:58:53           灰       290065B2C200     
        2014-22-1460127            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:28:48           灰       2800235A9A00     
                                   昌)
        2014-22-1460179            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 22:23:20           灰       2800236BD600     
        2014-22-1460674            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:49:31           灰       28006CB91400     
        2014-22-1460731            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:07:27           灰       2801C5FDA900     
        2014-22-1460741            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:52:58          雨点      2801C6115A00     
        2014-22-1460743            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:05:18           灰       290021993E00     
                                   昌)
        2014-22-1460761            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 20:49:05           灰       28006C9A7D00     
        2014-22-1460767            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:55:36          雨点      28002371AD00     
                                   昌)
        2014-22-1460770            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:40:28          雨点      28006CBD0900     
        2014-22-1460772            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:14:53           灰       28006C9B5300     
                                   昌)
                                                                                                 第32页,共100页

        2014-22-1460773            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 20:49:03           灰       29006582E700     
        2014-22-1460775            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:40:43          雨点      28006E573D00     
        2014-22-1460776            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:23:41          雨点      28006C0B4700     
                                   昌)
        2014-22-1460778            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:35:50           灰       28006C115F00     
        2014-22-1460780            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:40:19           灰       290065886F00     
                                   昌)
        2014-22-1583002            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:47:11           灰       290022FBAB00     
        2014-22-1583004            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:44:59          红楞      290023439700     
        2014-22-1583009            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:32:52         灰白条     280024634900     
        2014-22-1583013            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:54:56           灰       28006EA5CE00     
        2014-22-1583029            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:59:15           灰       280023781400     
                                   昌)
        2014-22-1583038            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 22:29:51           灰       2800235DFD00     
        2014-22-1583045            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:54:17           灰       28006C9BF400     
                                   昌)
        2014-22-1583047            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:42:02          雨点      280023679E00     
        2014-22-1583048            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:42:11           灰       2801C601F600     
        2014-22-1583049            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:03:25           灰       2801C5F79500     
        2014-22-1583051            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:26:24           灰       28006DE53200     
        2014-22-1583054            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:25:24           灰       290022A05100     
                                   昌)
        2014-22-1583060            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:38:24           绛       28006CB79600     
        2014-22-1583070            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:41:11           灰       29006584BF00     
                                   昌)
        2014-22-1583078            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 22:23:13          石板      280023636B00     
        2014-22-1583081            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:29:11           绛       28006CB31F00     
        2014-22-1583085            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:23:10          石板      2900657EC500     
        2014-22-1583088            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:03:13          红楞      28006DEB4200     
        2014-22-1583099            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:49:31          灰花      2900658EC300     
                                   昌)
        2014-22-1583161            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:43:05           灰       290065886A00     
        2014-22-1583169            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:39:28          雨点      290065939800     
                                   昌)
        2014-22-1583179            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 22:24:10           灰       280023702E00     
        2014-22-1583180            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:19:31          雨点      28002355D800     
        2014-22-1583181            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:20:42          红楞      290065832600     
        2014-22-1583185            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 20:38:22           灰       290065CE7B00     
        2014-22-1583186            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:31:35           灰       28012F7D6C00     
                                   昌)
        2014-22-1583188            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 20:52:47           灰       280023611D00     
        2014-22-1583190            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:15:46           灰       2800236B0500     
                                   昌)
        2014-22-1583191            开心鸽舍(王泳  2015-04-16 21:12:32          红楞      290065979B00     
        2014-22-1583192            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:08:39          红楞      280023571E00     
        2014-22-1583193            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 21:25:58           灰       28006E573600     
        2014-22-1583196            开心鸽舍(王泳昌)            2015-04-16 22:35:18           灰       28006DE56500     
                                   昌)
                                                                          共计参赛:     59 羽
                               凯鸽鸽业(黄尚荣)
                                                                                     双流
        2014-22-1227219            凯鸽鸽业(黄尚  2015-04-16 20:42:31           灰       28006E163300     
                                   荣)
                                                                          共计参赛:      1 羽
                               凯翔公棚(刘先明)                                    成都
        2014-22-1228276            凯翔公棚(刘先  2015-04-16 22:45:06           绛       290065913C00     
        2014-22-1228279            凯翔公棚(刘先明)            2015-04-16 20:45:32          雨点      280023733100     
                                   明)
        2014-22-1228284            凯翔公棚(刘先  2015-04-16 21:41:34          雨点      280023581E00     
        2014-22-1228294            凯翔公棚(刘先明)            2015-04-16 20:33:25           灰       2800236EC000     
        2014-22-1228296            凯翔公棚(刘先明)            2015-04-16 20:46:58           绛       290065881600     
        2014-22-1228313            凯翔公棚(刘先明)            2015-04-16 21:09:18           灰       2800237C1500     
        2014-22-1228356            凯翔公棚(刘先明)            2015-04-16 20:39:55         雨白条     28002368FD00     
                                   明)
                                                                                                 第33页,共100页

                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       柯祖全                                        崇州
        2014-22-1301482            柯祖全          2015-04-16 22:31:13          雨点      280023609300     
        2014-22-1301486            柯祖全          2015-04-16 21:58:48           灰       2900658DFB00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       空霸王
                                                                                     资阳
        2014-22-103171             空霸王          2015-04-16 21:04:18           灰       290022AD6800     
        2014-22-103172             空霸王          2015-04-16 22:32:47           灰       28006CB05100     
        2014-22-103173             空霸王          2015-04-16 22:31:30          石板      2801E8C32000     
        2014-22-1587559            空霸王          2015-04-16 22:31:09          雨点      280023708200     
        2014-22-540133             空霸王          2015-04-16 21:29:44           灰       28006C868700     
        2014-22-540152             空霸王          2015-04-16 22:38:43          雨点      28006C998500     
        2014-22-540154             空霸王          2015-04-16 21:36:47           灰       290022A34100     
        2014-22-540156             空霸王          2015-04-16 20:37:47           灰       28006C9E7600     
        2014-22-540159             空霸王          2015-04-16 20:44:26          雨点      28006E164800     
        2014-22-540170             空霸王          2015-04-16 21:21:11           灰       2800235E3900     
        2014-22-546037             空霸王          2015-04-16 22:01:27           灰       2900659CBD00     
        2014-22-546053             空霸王          2015-04-16 20:36:52           灰       280023567E00     
        2014-22-546055             空霸王          2015-04-16 22:07:01           灰       290065A0AB00     
        2014-22-546056             空霸王          2015-04-16 21:01:26          雨点      290065A20500     
        2014-22-546065             空霸王          2015-04-16 20:59:06           灰       2900657FF400     
        2014-22-546071             空霸王          2015-04-16 20:41:32         雨白条     2800235E9600     
        2014-22-639711             空霸王          2015-04-16 21:58:53           灰       290022B68D00     
        2014-22-639712             空霸王          2015-04-16 22:43:27           灰       28006E57B200     
        2014-22-639716             空霸王          2015-04-16 22:40:35           灰       28006D067600     
        2014-22-639717             空霸王          2015-04-16 20:54:25           灰       28006E83CA00     
        2014-22-639720             空霸王          2015-04-16 22:11:19           灰       28006CBA1D00     
        2014-22-639731             空霸王          2015-04-16 22:11:35          红楞      28006C6FE500     
        2014-22-639738             空霸王          2015-04-16 21:15:03           灰       28006C9DE800     
        2014-22-639739             空霸王          2015-04-16 21:29:47           灰       28006CAD5C00     
                                                                          共计参赛:     24 羽
                                      快乐嘉苑                                       汉中
        2014-26-198116             快乐嘉苑        2015-04-16 22:00:33           灰       2801C617D900     
        2014-32-198117             快乐嘉苑        2015-04-16 20:43:35          雨点      2801C60EAF00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       赖永刚                                        仁寿
        2014-22-1921401            赖永刚          2015-04-16 22:55:02          雨点      290065A15900     
        2014-22-1921422            赖永刚          2015-04-16 21:39:11         灰白条     290065841800     
        2014-22-1921440            赖永刚          2015-04-16 21:02:18          雨点      2900658E7200     
        2014-22-780107             赖永刚          2015-04-16 22:54:11         雨白条     280023767C00     
        2014-22-780132             赖永刚          2015-04-16 21:42:59          雨点      2900658CC000     
        2014-22-780170             赖永刚          2015-04-16 22:12:09         雨白条     290065803000     
        2014-22-780181             赖永刚          2015-04-16 22:22:55         雨白条     290065CEB800     
        2014-22-780190             赖永刚          2015-04-16 20:35:12          灰花      2800236D6900     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                   兰桂园许泉玉                                      彭州
                                                                                                 第34页,共100页

        2014-22-1425004            兰桂园许泉玉    2015-04-16 22:31:44          雨点      29006595D800     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                  蓝天鸽舍+王勇                                      潼南
        2014-31-238083             蓝天鸽舍+王勇   2015-04-16 20:55:57          雨点      28006C57D500     
        2014-31-238084             蓝天鸽舍+王勇   2015-04-16 22:40:03          雨点      280023769100     
        2014-32-524390             蓝天鸽舍+王勇   2015-04-16 22:25:19          雨花      28012F24D600     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                 蓝天战神+黄晓逵                                    仁寿
        2014-22-069305             蓝天战神+黄晓  2015-04-16 20:47:40          灰花      290065894700     
                                   逵
        2014-22-069306             蓝天战神+黄晓  2015-04-16 21:28:59           灰       28006CB94400     
        2014-22-069378             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:34:27           灰       28006C9A1900     
        2014-22-069379             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:44:21          雨点      28006E4CF700     
        2014-22-069390             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:42:17          雨点      290065847400     
        2014-22-1843834            蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:53:27          雨点      290065946100     
                                   逵
        2014-22-1843836            蓝天战神+黄晓  2015-04-16 22:00:40           灰       280023549500     
        2014-22-1843840            蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:03:38         麒麟花     280023536E00     
                                   逵
        2014-22-1843910            蓝天战神+黄晓  2015-04-16 21:45:42          雨点      28006C98A200     
        2014-22-1843919            蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:45:47          雨点      290065956500     
        2014-22-1919969            蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:30:04           灰       28002360C900     
        2014-22-729403             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:07:27          雨点      280023585C00     
        2014-22-729404             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:28:14          雨点      29006583A300     
                                   逵
        2014-22-729405             蓝天战神+黄晓  2015-04-16 20:57:19          雨点      2800236E2E00     
        2014-22-729588             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:33:05          雨点      2801C611E200     
                                   逵
        2014-22-734872             蓝天战神+黄晓  2015-04-16 22:13:52          雨点      29002322A500     
        2014-22-734876             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 20:44:14         雨白条     28006DB35F00     
        2014-22-735006             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 20:52:49          石板      2800235B6900     
        2014-22-736006             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:04:34           灰       28006CB0F700     
        2014-22-736036             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:25:58          雨点      2801C604BC00     
                                   逵
        2014-22-736051             蓝天战神+黄晓  2015-04-16 21:44:15           灰       290065802100     
        2014-22-757500             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 20:58:44           灰       2900658B7700     
                                   逵
        2014-32-603233             蓝天战神+黄晓  2015-04-16 21:06:25           灰       290065A64200     
        2014-32-603234             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 22:28:55          雨点      290065851200     
        2014-32-603251             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:44:05          雨点      28002377DF00     
        2014-32-603259             蓝天战神+黄晓逵              2015-04-16 21:28:31           绛       290065B2D100     
                                   逵
                                                                          共计参赛:     26 羽
                                      老摆鸽舍
                                                                                     温江
        2014-22-1594642            老摆鸽舍        2015-04-16 22:27:36          雨点      28006CBA1600     
        2014-22-1594655            老摆鸽舍        2015-04-16 21:42:40          雨点      28006CB3B100     
        2014-22-1594657            老摆鸽舍        2015-04-16 22:43:16           灰       2900659CC400     
        2014-22-1594658            老摆鸽舍        2015-04-16 21:31:03           灰       290065BD3B00     
        2014-22-1594659            老摆鸽舍        2015-04-16 20:40:13          雨点      28002371AE00     
        2014-22-1594675            老摆鸽舍        2015-04-16 21:23:09          雨点      28006C9F9500     
        2014-22-1594676            老摆鸽舍        2015-04-16 21:07:28          雨点      28006CAD7000     
        2014-22-1594678            老摆鸽舍        2015-04-16 21:24:24           灰       28006E576700     
        2014-22-1594683            老摆鸽舍        2015-04-16 22:32:49           灰       280023542800     
        2014-22-1595267            老摆鸽舍        2015-04-16 22:10:27          雨点      280023677B00     
        2014-22-1595276            老摆鸽舍        2015-04-16 22:29:12           灰       2801C5F6DF00     
        2014-22-1595296            老摆鸽舍        2015-04-16 20:42:12           灰       280023608400     
                                                                                                 第35页,共100页

                                                                          共计参赛:     12 羽
                                       雷长友                                        成都
        2014-22-1467911            雷长友          2015-04-16 22:43:52           灰       2801C600FD00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        雷达                                         新津
        2014-22-1355463            雷达            2015-04-16 21:12:01          雨点      290065CF4F00     
        2014-22-1355478            雷达            2015-04-16 21:35:17         麒麟花     280023583400     
        2014-22-1355483            雷达            2015-04-16 21:12:59         麒麟花     290065879E00     
        2014-22-1355484            雷达            2015-04-16 20:55:01         麒麟花     280023625300     
        2014-22-1355488            雷达            2015-04-16 22:33:11           灰       290065A57700     
        2014-22-1355489            雷达            2015-04-16 22:02:51          灰花      290065944300     
        2014-22-1355493            雷达            2015-04-16 22:05:04           灰       28002368CB00     
        2014-22-1355498            雷达            2015-04-16 22:24:14         麒麟花     290065A86600     
        2014-22-1355499            雷达            2015-04-16 22:28:13           灰       29006588A400     
        2014-22-1355551            雷达            2015-04-16 22:45:51           灰       290065876B00     
        2014-22-1355552            雷达            2015-04-16 21:29:23          雨花      2900658F2600     
                                                                          共计参赛:     11 羽
                                        雷东                                         成都
        2014-22-069404             雷东            2015-04-16 21:17:26           灰       2801E8E08D00     
        2014-22-069405             雷东            2015-04-16 22:46:43           灰       2801E8E25E00     
        2014-22-069406             雷东            2015-04-16 21:00:01           灰       290065B18900     
        2014-22-1309706            雷东            2015-04-16 22:15:32           灰       280023628E00     
        2014-22-1309707            雷东            2015-04-16 22:16:10           灰       2800235E3E00     
        2014-22-1309708            雷东            2015-04-16 20:46:38           灰       2800236F2700     
        2014-22-1309710            雷东            2015-04-16 21:25:17          雨花      28006DE50A00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                      雷欧鸽舍                                       成都
        2014-22-1474970            雷欧鸽舍        2015-04-16 21:38:37           灰       2900229B3200     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        李波                                         成都
        2014-22-548029             李波            2015-04-16 22:13:43          雨点      28002361C800     
        2014-22-548040             李波            2015-04-16 22:26:47           灰       2800236ACD00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       李长远                                        资阳
        2014-32-250628             李长远          2015-04-16 21:47:50           灰       2801C60D3C00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        李超
                                                                                     成都
        2014-32-707642             李超            2015-04-16 22:53:15          雨点      28006D9F1200     
        2014-32-707643             李超            2015-04-16 22:02:11         雨白条     28006DA49C00     
        2014-32-707645             李超            2015-04-16 20:36:03           灰       290065CFD200     
        2014-32-707647             李超            2015-04-16 22:09:16          雨点      280023782200     
        2014-32-707648             李超            2015-04-16 20:46:42          雨点      2900658DE700     
        2014-32-707649             李超            2015-04-16 21:03:45           灰       2800237C4500     
        2014-32-707650             李超            2015-04-16 20:44:01           灰       290065C13E00     
                                                                                                 第36页,共100页

                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       李春林                                        成都
        2014-22-1307492            李春林          2015-04-16 22:19:57          雨点      280148243D00     
        2014-22-1307494            李春林          2015-04-16 20:49:45           灰       290065AC5D00     
        2014-22-1307495            李春林          2015-04-16 21:36:22         灰白条     2800236B5700     
        2014-22-1307497            李春林          2015-04-16 21:05:04          雨点      280023678000     
        2014-22-1307500            李春林          2015-04-16 22:58:35          石板      28006E783400     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        李富                                         彭州
        2014-22-522537             李富            2015-04-16 22:58:44           灰       280023553400     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        李刚                                         成都
        2014-22-434255             李刚            2015-04-16 22:30:11           绛       2900659DA800     
        2014-22-548030             李刚            2015-04-16 22:48:49         雨白条     2800235E0400     
        2014-22-548045             李刚            2015-04-16 20:43:38          雨点      29006584D900     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                    李刚(仁寿)
                                                                                     仁寿
        2014-22-1824659            李刚(仁寿)      2015-04-16 21:22:19           灰       28006EDD5000     
        2014-22-725470             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:27:50           灰       2900224DFD00     
        2014-22-725474             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:40:47           灰       2801C5FDEB00     
        2014-22-737057             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:54:37           灰       290065817D00     
        2014-22-757024             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:30:02           灰       2800236F3C00     
        2014-22-757025             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:12:03           灰       2900658C7300     
        2014-22-757026             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:28:24           灰       29006584BA00     
        2014-22-757027             李刚(仁寿)      2015-04-16 22:56:28           灰       28006C728500     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       李贵军                                        成都
        2014-22-1309121            李贵军          2015-04-16 21:06:48         灰白条     28006EDA0400     
        2014-22-1309129            李贵军          2015-04-16 22:05:44          雨点      2800237A3000     
        2014-22-1309130            李贵军          2015-04-16 20:53:43           灰       290065A16700     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       李国云                                        成都
        2014-32-803652             李国云          2015-04-16 22:15:15          雨点      2801480ED800     
        2014-32-803654             李国云          2015-04-16 20:35:56           灰       28002360F900     
        2014-32-803657             李国云          2015-04-16 21:05:39           白       2801C61ABB00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       李海峰
                                                                                     成都
        2014-22-809665             李海峰          2015-04-16 22:11:29           灰       28006E8C1E00     
        2014-22-809666             李海峰          2015-04-16 21:03:53          石板      28006E826E00     
        2014-22-809667             李海峰          2015-04-16 22:29:22           灰       28006D9E4000     
        2014-22-809668             李海峰          2015-04-16 22:17:09           灰       290065AE0D00     
        2014-22-809670             李海峰          2015-04-16 22:08:02           灰       28006DAB1000     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        李浩                                         成都
                                                                                                 第37页,共100页

        2014-22-169832             李浩            2015-04-16 21:02:14           灰       2900659ACE00     
        2014-22-169833             李浩            2015-04-16 22:18:49          雨点      28002354CC00     
        2014-22-169834             李浩            2015-04-16 22:15:56           灰       290065A05900     
        2014-22-169835             李浩            2015-04-16 22:18:04          灰花      2900657EE300     
        2014-22-169836             李浩            2015-04-16 21:29:41           灰       2801C5FC0800     
        2014-22-169837             李浩            2015-04-16 22:11:19           灰       2800235A2900     
        2014-22-169839             李浩            2015-04-16 21:00:02           灰       2800237B2B00     
        2014-22-169840             李浩            2015-04-16 21:55:59          雨点      2801481FDE00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       李洪君                                        仁寿
        2014-22-729857             李洪君          2015-04-16 21:00:20           灰       280023606900     
        2014-22-729858             李洪君          2015-04-16 22:32:29          雨点      2800235A2000     
        2014-22-729859             李洪君          2015-04-16 21:32:54           灰       280023677100     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       李洪运                                        成都
        2014-32-803672             李洪运          2015-04-16 22:16:34           灰       2900659ABE00     
        2014-32-803674             李洪运          2015-04-16 22:28:45           灰       2900222BA000     
        2014-32-803676             李洪运          2015-04-16 22:35:17           灰       28014803BC00     
        2014-32-803678             李洪运          2015-04-16 21:01:40           灰       2801E8E7E700     
        2014-32-803679             李洪运          2015-04-16 21:07:36           灰       2801E8E70D00     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        李佳
                                                                                     成都
        2014-22-1309542            李佳            2015-04-16 22:11:14           灰       280023727900     
        2014-22-1309544            李佳            2015-04-16 22:14:17          雨花      2801481BCE00     
        2014-22-1309545            李佳            2015-04-16 20:46:39         灰白条     28006E77EB00     
        2014-22-1309546            李佳            2015-04-16 21:05:41         麒麟花     2801C6079300     
        2014-22-1309549            李佳            2015-04-16 22:10:30          雨点      2800237A7200     
        2014-22-1309550            李佳            2015-04-16 21:56:57           灰       280147F9BA00     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       李家明                                        成都
        2014-32-804363             李家明          2015-04-16 20:49:43          红楞      280023567400     
        2014-32-804365             李家明          2015-04-16 22:16:55           灰       2801C6197200     
        2014-32-804367             李家明          2015-04-16 22:57:24           灰       28012F24D100     
        2014-32-804370             李家明          2015-04-16 20:44:28          雨点      28012F0DD900     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        李景                                         成都
        2014-22-1229321            李景            2015-04-16 21:30:00         灰白条     2801E8E1A800     
        2014-22-1229323            李景            2015-04-16 20:35:30          雨花      28006DA20E00     
        2014-22-1229325            李景            2015-04-16 21:51:39          雨点      2801E8DDE400     
        2014-22-1229329            李景            2015-04-16 21:11:13         灰白条     2801C5F96200     
        2014-22-1229330            李景            2015-04-16 21:21:02          雨点      2801C61D6900     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                        李科                                         成都
        2014-22-117091             李科            2015-04-16 20:43:14          雨点      2800235D1C00     
        2014-22-117092             李科            2015-04-16 21:05:51           灰       290065BE6300     
                                                                                                 第38页,共100页

        2014-22-117094             李科            2015-04-16 20:48:49           灰       2900658E6B00     
        2014-22-117095             李科            2015-04-16 22:20:28          雨点      2800236B9E00     
        2014-22-117096             李科            2015-04-16 20:59:08           灰       2900658FF500     
        2014-22-117098             李科            2015-04-16 22:11:07           灰       280023700A00     
        2014-22-117099             李科            2015-04-16 21:01:22          雨点      280023541600     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                        李力                                         成都
        2014-22-310992             李力            2015-04-16 21:00:41           灰       28006E175E00     
        2014-22-310993             李力            2015-04-16 20:45:36           灰       28006C6F1C00     
        2014-22-310995             李力            2015-04-16 22:17:11          雨点      28006DE58600     
        2014-22-310996             李力            2015-04-16 21:01:19           灰       28006C879800     
        2014-22-310997             李力            2015-04-16 21:03:59           灰       28006E0D2D00     
        2014-22-310998             李力            2015-04-16 20:51:45           灰       290022384D00     
        2014-22-310999             李力            2015-04-16 21:19:26         麒麟花     280023545F00     
        2014-22-311000             李力            2015-04-16 22:35:31          红楞      28006DA27F00     
        2014-22-811951             李力            2015-04-16 21:24:15           灰       28006D9EF300     
        2014-22-811952             李力            2015-04-16 21:21:48          雨点      28006DAB3800     
        2014-22-811955             李力            2015-04-16 22:12:07           灰       28006C772000     
        2014-22-811956             李力            2015-04-16 20:56:11           灰       290022AF3000     
        2014-22-811958             李力            2015-04-16 22:10:00           灰       2900222F0C00     
        2014-22-811959             李力            2015-04-16 21:02:05           灰       28006E16A900     
        2014-22-811960             李力            2015-04-16 20:57:38           灰       280023728700     
                                                                          共计参赛:     15 羽
                                        李沫                                         成都
        2014-22-298651             李沫            2015-04-16 22:13:32           灰       28006D70ED00     
        2014-22-298652             李沫            2015-04-16 22:09:31          雨点      290065CE1400     
        2014-22-298654             李沫            2015-04-16 20:54:39           灰       290065C4AA00     
        2014-22-298655             李沫            2015-04-16 22:13:56          雨点      28006E846C00     
        2014-22-298657             李沫            2015-04-16 22:08:16           灰       28002362D500     
        2014-22-298658             李沫            2015-04-16 22:18:19           灰       2900658EBA00     
        2014-22-298659             李沫            2015-04-16 20:41:40          红楞      2900659BE800     
        2014-22-298660             李沫            2015-04-16 21:05:36           灰       2900657F8400     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       李齐军                                        成都
        2014-22-138971             李齐军          2015-04-16 20:52:20           灰       28006C746100     
        2014-22-138972             李齐军          2015-04-16 20:54:06          雨点      28006C753600     
        2014-22-138973             李齐军          2015-04-16 20:58:51           灰       28006E0D4600     
        2014-22-138975             李齐军          2015-04-16 20:55:47           灰       28006E20B800     
        2014-22-138976             李齐军          2015-04-16 22:13:16           灰       290022599600     
        2014-22-138978             李齐军          2015-04-16 20:38:47           灰       28006E2A2B00     
        2014-22-138979             李齐军          2015-04-16 21:03:51           灰       290022294300     
        2014-22-138980             李齐军          2015-04-16 20:46:01          雨点      290022596F00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       李其林                                        达州
        2014-22-1715867            李其林          2015-04-16 21:24:59           灰       2900658ABA00     
        2014-22-1715918            李其林          2015-04-16 21:49:10           灰       280023538100     
        2014-22-1715981            李其林          2015-04-16 21:05:13           灰       290065D0E800     
                                                                                                 第39页,共100页

        2014-22-1715999            李其林          2015-04-16 21:23:04          雨点      29006596C000     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       李庆明                                        彭山
        2014-22-710720             李庆明          2015-04-16 22:32:27          红楞      2900229E8100     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        李旭
                                                                                     成都
        2014-22-659882             李旭            2015-04-16 22:10:37           灰       2800236D5A00     
        2014-22-659886             李旭            2015-04-16 22:20:23          雨点      29006584CB00     
        2014-22-659887             李旭            2015-04-16 21:46:39          雨点      28012F796A00     
        2014-22-659888             李旭            2015-04-16 22:09:10          雨点      28012F749300     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        李洋                                         成都
        2014-32-707741             李洋            2015-04-16 20:59:23           灰       29006593CC00     
        2014-32-707742             李洋            2015-04-16 22:20:46           灰       2900658FEA00     
        2014-32-707743             李洋            2015-04-16 21:02:53           灰       290065943000     
        2014-32-707745             李洋            2015-04-16 20:44:04          雨点      2900659A5000     
        2014-32-707746             李洋            2015-04-16 21:04:45          雨点      290065933100     
        2014-32-707748             李洋            2015-04-16 21:04:55           灰       28002366B100     
        2014-32-707749             李洋            2015-04-16 20:37:23           灰       290065AAD400     
        2014-32-707750             李洋            2015-04-16 21:07:33           灰       290065998400     
        2014-32-707751             李洋            2015-04-16 22:09:01         灰白条     28002356E300     
        2014-32-707752             李洋            2015-04-16 22:47:54           灰       28002354B400     
        2014-32-707753             李洋            2015-04-16 20:49:14           灰       2800237CC700     
        2014-32-707755             李洋            2015-04-16 22:13:28           灰       28002359B900     
        2014-32-707756             李洋            2015-04-16 21:14:23          雨点      28002368F200     
        2014-32-707757             李洋            2015-04-16 21:01:34           灰       290065D00E00     
        2014-32-707758             李洋            2015-04-16 22:15:38           灰       280023533300     
        2014-32-707760             李洋            2015-04-16 21:47:00          雨点      280148140800     
                                                                          共计参赛:     16 羽
                                        李影                                         崇州
        2014-22-1232220            李影            2015-04-16 21:11:34           灰       2900658A0A00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        李勇
                                                                                     彭州
        2014-22-1584329            李勇            2015-04-16 22:59:34           灰       28006C9E7300     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       李勇强                                        大邑
        2014-22-066526             李勇强          2015-04-16 21:19:35           灰       29006584A700     
        2014-22-066527             李勇强          2015-04-16 22:55:54           灰       2900659FEA00     
        2014-22-1507604            李勇强          2015-04-16 22:50:55           灰       29006596FA00     
        2014-22-1507630            李勇强          2015-04-16 22:37:36           灰       28002367DD00     
        2014-22-1507643            李勇强          2015-04-16 22:38:24         麒麟花     2800236BB100     
        2014-26-262369             李勇强          2015-04-16 22:31:42           灰       2800236CA700     
        2014-26-262375             李勇强          2015-04-16 22:53:04          雨点      280023594E00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       李有林                                        成都
                                                                                                 第40页,共100页

        2014-22-1677667            李有林          2015-04-16 20:55:30           灰       2801C60DC400     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       李志承                                        西安
        2014-26-132283             李志承          2015-04-16 22:29:40           灰       28006C9A1500     
        2014-26-132286             李志承          2015-04-16 21:21:43          雨点      2800237BFC00     
        2014-26-132287             李志承          2015-04-16 20:59:53          红轮      280023563000     
        2014-26-132289             李志承          2015-04-16 21:43:41         灰白条     28006D3D3500     
        2014-26-132290             李志承          2015-04-16 22:09:17           灰       28006CF3C800     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       李志洪                                        广汉
        2014-22-605442             李志洪          2015-04-16 22:42:24           灰       28006C06CB00     
        2014-22-605443             李志洪          2015-04-16 22:26:24           灰       290022294E00     
        2014-32-706891             李志洪          2015-04-16 22:26:17           灰       28012F23EB00     
        2014-32-706897             李志洪          2015-04-16 22:31:37           灰       2800235A0100     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       梁仁丁                                        邛崃
        2014-22-1342721            梁仁丁          2015-04-16 20:56:41          红楞      280023569700     
        2014-22-1342722            梁仁丁          2015-04-16 21:56:05         雨白条     280023652B00     
        2014-22-1342725            梁仁丁          2015-04-16 22:46:14          红楞      290022AAFC00     
        2014-22-1342726            梁仁丁          2015-04-16 22:51:59           灰       2800236FBD00     
        2014-32-194771             梁仁丁          2015-04-16 20:40:29           黑       2800236F4D00     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       梁贤云                                        广汉
        2014-22-662366             梁贤云          2015-04-16 21:02:56           灰       2800236A5E00     
        2014-22-662372             梁贤云          2015-04-16 22:04:39           灰       2900658C6700     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        廖川                                         彭山
        2014-22-1509885            廖川            2015-04-16 20:43:17           灰       280023575600     
        2014-22-1509894            廖川            2015-04-16 22:06:06          雨点      2900659DA900     
        2014-22-1509989            廖川            2015-04-16 22:54:04           灰       290065818F00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       廖建国                                        仁寿
        2014-22-727428             廖建国          2015-04-16 22:20:22           灰       28006CB0DF00     
        2014-22-727548             廖建国          2015-04-16 21:29:55           灰       28006C9A8500     
        2014-22-727563             廖建国          2015-04-16 21:06:05         灰白条     2800236E0400     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                 林江鸽舍(廖林)
                                                                                     遂宁
        2014-22-011434             林江鸽舍(廖林  2015-04-16 20:58:18           灰       290022AB0700     
                                   )
        2014-22-011481             林江鸽舍(廖林  2015-04-16 22:24:38          雨花      290022A02900     
        2014-22-011553             林江鸽舍(廖林)              2015-04-16 21:51:21          雨点      28002362D800     
                                   )
        2014-22-011559             林江鸽舍(廖林  2015-04-16 20:33:56           绛       290065BEFF00     
        2014-22-012488             林江鸽舍(廖林)              2015-04-16 21:16:56           灰       29002290DC00     
        2014-22-012494             林江鸽舍(廖林)              2015-04-16 22:54:01           灰       2800236BBB00     
        2014-22-012597             林江鸽舍(廖林)              2015-04-16 22:32:22           灰       28006E110C00     
        2014-22-089857             林江鸽舍(廖林)              2015-04-16 20:55:14           绛       2900658B7000     
                                   )
                                                                                                 第41页,共100页

                                                                          共计参赛:      8 羽
                               林遥鸽舍(何通兰)                                    安岳
        2014-22-258185             林遥鸽舍(何通  2015-04-16 21:54:37         灰白条     2800235A9900     
        2014-22-961771             林遥鸽舍(何通兰)            2015-04-16 22:14:28          雨点      290065D04100     
                                   兰)
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      玲菡鸽舍
                                                                                     南充
        2014-22-852222             玲菡鸽舍        2015-04-16 21:07:07           灰       2800235F5B00     
        2014-22-852779             玲菡鸽舍        2015-04-16 21:03:35          雨点      28006DA51700     
        2014-22-899772             玲菡鸽舍        2015-04-16 21:02:04           灰       290065A20C00     
        2014-22-922553             玲菡鸽舍        2015-04-16 22:46:27         雨白条     2800236E6F00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       刘成华                                        洪雅
        2014-22-1857349            刘成华          2015-04-16 20:48:45           灰       28006CB9F100     
        2014-22-1857350            刘成华          2015-04-16 22:30:39           灰       28012F0FD200     
        2014-22-1863155            刘成华          2015-04-16 22:25:17          雨点      290065937F00     
        2014-22-1863158            刘成华          2015-04-16 22:44:52         灰白条     280023685E00     
        2014-22-1863178            刘成华          2015-04-16 23:02:41           灰       28006CBC6600     
        2014-22-386421             刘成华          2015-04-16 21:29:39         灰白条     2800236A9C00     
        2014-22-718254             刘成华          2015-04-16 21:35:39           灰       28002362CD00     
        2014-22-718336             刘成华          2015-04-16 22:54:19          雨点      28012F8A9F00     
        2014-22-718337             刘成华          2015-04-16 21:49:41         麒麟花     2800236D7100     
        2014-22-730249             刘成华          2015-04-16 22:52:59           灰       28012F194900     
        2014-22-742965             刘成华          2015-04-16 21:40:12           灰       28006E573000     
        2014-22-742966             刘成华          2015-04-16 21:24:55           灰       28006CB9DC00     
                                                                          共计参赛:     12 羽
                                       刘崇富                                        成都
        2014-22-1533262            刘崇富          2015-04-16 21:24:33          雨点      2900657F1900     
        2014-22-1533266            刘崇富          2015-04-16 20:38:31           灰       290065803F00     
        2014-22-1672441            刘崇富          2015-04-16 21:01:11           灰       280023618700     
        2014-22-1672454            刘崇富          2015-04-16 22:30:19           灰       28006CBD2100     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       刘春伟                                        崇州
        2014-22-1319673            刘春伟          2015-04-16 22:45:14           灰       290065911D00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       刘大麟
                                                                                     成都
        2014-22-1554705            刘大麟          2015-04-16 20:50:37           灰       28006E87DD00     
        2014-22-1554710            刘大麟          2015-04-16 21:39:46           灰       28006E844500     
        2014-22-1554712            刘大麟          2015-04-16 21:15:53          雨点      28006E77E600     
        2014-22-1554718            刘大麟          2015-04-16 21:20:48           灰       28006E7D3A00     
        2014-22-1554719            刘大麟          2015-04-16 21:46:44           灰       28006E7ACE00     
        2014-22-1554722            刘大麟          2015-04-16 22:20:33           灰       28006DA08000     
        2014-22-1554723            刘大麟          2015-04-16 20:46:41           灰       28006E835E00     
        2014-22-1554725            刘大麟          2015-04-16 22:33:09          雨点      2801C60A3900     
        2014-22-1554726            刘大麟          2015-04-16 21:46:11          雨点      28006E82B000     
        2014-22-1554757            刘大麟          2015-04-16 22:43:34           灰       28006E0D1000     
                                                                                                 第42页,共100页

        2014-22-1554760            刘大麟          2015-04-16 22:33:15           灰       290022498D00     
        2014-22-1554770            刘大麟          2015-04-16 21:37:14           灰       280023683400     
        2014-22-1554776            刘大麟          2015-04-16 22:58:15           灰       28002355EF00     
        2014-22-1554777            刘大麟          2015-04-16 22:23:23           灰       28002374C600     
        2014-22-1554778            刘大麟          2015-04-16 22:28:38           灰       29006584A100     
        2014-22-1554779            刘大麟          2015-04-16 22:29:00          雨点      28006C9DC200     
        2014-22-1554780            刘大麟          2015-04-16 22:25:33          雨点      280023759200     
                                                                          共计参赛:     17 羽
                                       刘德军                                        成都
        2014-22-1255679            刘德军          2015-04-16 21:35:24           灰       2800237A6800     
        2014-22-1255680            刘德军          2015-04-16 21:45:08           黑       290065B9DF00     
        2014-22-1305065            刘德军          2015-04-16 20:54:41           灰       28002367AD00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                        刘帆                                         成都
        2014-22-1504542            刘帆            2015-04-16 20:39:37           灰       28012F6DC600     
        2014-22-1504543            刘帆            2015-04-16 22:07:46           灰       28012F716800     
        2014-22-1504546            刘帆            2015-04-16 22:20:10           灰       28002353B800     
        2014-22-1504547            刘帆            2015-04-16 21:48:16           灰       2801C5FFFE00     
        2014-22-1504548            刘帆            2015-04-16 22:14:02           灰       2800235E0300     
        2014-22-1504549            刘帆            2015-04-16 22:24:22          灰花      2801C6089300     
        2014-22-1504550            刘帆            2015-04-16 20:37:48           灰       2900659B3300     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       刘海旭                                        成都
        2014-22-1298045            刘海旭          2015-04-16 20:43:27          雨点      290065986900     
        2014-22-1298048            刘海旭          2015-04-16 22:30:42           灰       2900658B3500     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                        刘浩                                         成都
        2014-22-659842             刘浩            2015-04-16 23:01:34          雨点      28006E573200     
        2014-22-659843             刘浩            2015-04-16 22:16:06          雨点      290065957E00     
        2014-22-659844             刘浩            2015-04-16 22:07:33         灰白条     2800237B7400     
        2014-22-659845             刘浩            2015-04-16 20:46:35           灰       2800258B2400     
        2014-22-659847             刘浩            2015-04-16 20:46:40           灰       29006583A900     
        2014-22-659849             刘浩            2015-04-16 22:16:26           灰       290065914000     
        2014-22-659850             刘浩            2015-04-16 22:19:10          雨点      290065899B00     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       刘继建                                        丹棱
        2014-22-742887             刘继建          2015-04-16 21:08:44           灰       28006DA22A00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        刘军                                         崇州
        2014-22-1313963            刘军            2015-04-16 22:54:48           灰       28006CB32D00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      刘军车行                                       温江
        2014-22-1387825            刘军车行        2015-04-16 22:03:44           灰       290065A8FF00     
        2014-22-1387826            刘军车行        2015-04-16 22:16:16         雨白条     290065A04900     
                                                                                                 第43页,共100页

                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       刘良发                                        彭州
        2014-22-522913             刘良发          2015-04-16 21:24:47           灰       28006CBD0B00     
        2014-22-522918             刘良发          2015-04-16 22:24:33           灰       2900228D5C00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       刘明岩
                                                                                     成都
        2014-22-1229361            刘明岩          2015-04-16 21:21:21           灰       2801E8C14A00     
        2014-22-1229364            刘明岩          2015-04-16 20:48:11          雨点      2801E8C47500     
        2014-22-1229365            刘明岩          2015-04-16 21:26:04          雨点      2801E8EC4600     
        2014-22-1229367            刘明岩          2015-04-16 21:37:17          雨点      2801E8D93400     
        2014-22-1229369            刘明岩          2015-04-16 20:53:32           灰       2801E8E35000     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       刘木匠                                        郫县
        2014-22-082949             刘木匠          2015-04-16 21:32:36           灰       2800236AF700     
        2014-22-1264943            刘木匠          2015-04-16 22:52:53           灰       280023565200     
        2014-22-512001             刘木匠          2015-04-16 21:22:28           灰       28006E572E00     
        2014-22-512019             刘木匠          2015-04-16 22:36:03         雨白条     28006D049C00     
        2014-22-513609             刘木匠          2015-04-16 20:56:23           灰       28006DE4FD00     
        2014-22-515884             刘木匠          2015-04-16 22:30:00          雨点      2801C609F800     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       刘启祥                                        仁寿
        2014-22-370221             刘启祥          2015-04-16 21:58:01          灰花      290065CD2300     
        2014-22-370230             刘启祥          2015-04-16 20:45:43          红楞      290065B9A000     
        2014-22-370336             刘启祥          2015-04-16 22:46:51         灰白条     280023536400     
        2014-22-370337             刘启祥          2015-04-16 23:02:15          红楞      28006E8A8D00     
        2014-22-370338             刘启祥          2015-04-16 20:59:19          红楞      29006597D200     
        2014-22-370482             刘启祥          2015-04-16 22:13:02         灰白条     290065CEC800     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                        刘强                                         崇州
        2014-22-1328549            刘强            2015-04-16 20:48:00         灰白条     29006589FF00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       刘清全                                        成都
        2014-22-258892             刘清全          2015-04-16 20:51:32           灰       28012F88CE00     
        2014-22-258893             刘清全          2015-04-16 21:15:57           灰       280148113700     
        2014-22-258894             刘清全          2015-04-16 20:43:54          雨点      28006C9DE900     
        2014-22-258895             刘清全          2015-04-16 22:41:48           灰       28006C998400     
        2014-22-258896             刘清全          2015-04-16 22:10:05          雨点      28006C717800     
        2014-22-258899             刘清全          2015-04-16 21:02:55         灰白条     28012F855800     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       刘瑞杰                                        成都
        2014-22-310983             刘瑞杰          2015-04-16 21:51:03         灰白条     28006E7ACB00     
        2014-22-310984             刘瑞杰          2015-04-16 20:41:14           灰       28006E8C6E00     
        2014-22-310986             刘瑞杰          2015-04-16 21:06:43           灰       28006D86C900     
        2014-22-310987             刘瑞杰          2015-04-16 21:53:07           灰       280148035800     
        2014-22-310988             刘瑞杰          2015-04-16 21:10:11          雨点      28012F8BFB00     
                                                                                                 第44页,共100页

        2014-22-310989             刘瑞杰          2015-04-16 22:15:28          雨点      28006DAB5000     
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       刘少磊                                        成都
        2014-22-809751             刘少磊          2015-04-16 22:12:09          红楞      290022B00800     
        2014-22-809753             刘少磊          2015-04-16 22:13:37           灰       28006C6BB400     
        2014-22-809754             刘少磊          2015-04-16 21:58:10         麒麟花     2801C5F7C400     
        2014-22-809756             刘少磊          2015-04-16 22:11:46           灰       2900229B1A00     
        2014-22-809757             刘少磊          2015-04-16 21:03:09           灰       28006C6C8C00     
        2014-22-809758             刘少磊          2015-04-16 21:06:52           灰       28006C761B00     
        2014-22-809759             刘少磊          2015-04-16 20:44:16          雨点      28006C6EF400     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       刘绍全                                        崇州
        2014-22-076720             刘绍全          2015-04-16 21:33:33           灰       290022990B00     
        2014-22-1311247            刘绍全          2015-04-16 22:59:41           灰       28012F22B100     
        2014-22-1317363            刘绍全          2015-04-16 21:02:35           灰       2900658BE400     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                        刘胜                                         成都
        2014-32-805491             刘胜            2015-04-16 22:12:57           灰       29006599EB00     
        2014-32-805492             刘胜            2015-04-16 22:12:43           灰       2801C60F7F00     
        2014-32-805494             刘胜            2015-04-16 22:09:18          雨点      2900659C0300     
        2014-32-805495             刘胜            2015-04-16 21:05:08           灰       290065866100     
        2014-32-805496             刘胜            2015-04-16 21:00:50          雨点      2800235B7300     
        2014-32-805499             刘胜            2015-04-16 22:09:39           灰       28002354DA00     
        2014-32-805500             刘胜            2015-04-16 20:51:59           灰       2900659B8100     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       刘永丕                                        资阳
        2014-22-103176             刘永丕          2015-04-16 21:18:55           灰       28006E164700     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       刘玉祥                                        仁寿
        2014-22-1921267            刘玉祥          2015-04-16 21:14:27          灰花      28006CB86300     
        2014-22-728021             刘玉祥          2015-04-16 22:26:26           灰       28006EAAC900     
        2014-22-728034             刘玉祥          2015-04-16 20:33:43         灰白条     280023625C00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       刘远钊                                        洪雅
        2014-22-717180             刘远钊          2015-04-16 22:39:41          雨点      28006CB39B00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       刘征峰
                                                                                     成都
        2014-22-815981             刘征峰          2015-04-16 21:08:15           灰       280023556800     
        2014-22-815982             刘征峰          2015-04-16 20:53:49          雨点      2800235EE900     
        2014-22-815984             刘征峰          2015-04-16 20:55:17           灰       2800237A2800     
        2014-22-815985             刘征峰          2015-04-16 22:11:52          红楞      290065CA7400     
        2014-22-815986             刘征峰          2015-04-16 22:10:25           灰       290065944400     
        2014-22-815988             刘征峰          2015-04-16 21:04:33           灰       28006D80F700     
        2014-22-815989             刘征峰          2015-04-16 21:53:33         灰白条     28012F14C000     
        2014-22-815990             刘征峰          2015-04-16 20:44:25          雨点      280023559600     
                                                                                                 第45页,共100页

                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       刘仲光                                        成都
        2014-22-1258786            刘仲光          2015-04-16 22:52:24           灰       28006CB94500     
        2014-22-1258790            刘仲光          2015-04-16 22:16:17           灰       28002379A200     
        2014-22-1258797            刘仲光          2015-04-16 22:52:31           灰       2900658EBD00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       柳定怀                                        彭州
        2014-22-1424637            柳定怀          2015-04-16 20:49:38           灰       290065D16400     
        2014-22-1455206            柳定怀          2015-04-16 21:29:06           灰       280023554E00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                               柳林鸽舍(倪兴成)                                    温江
        2014-22-1282223            柳林鸽舍(倪兴  2015-04-16 22:37:57           灰       2801C5F49B00     
        2014-22-1282224            柳林鸽舍(倪兴成)            2015-04-16 21:42:52           灰       28002376E200     
                                   成)
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       龙宝良                                        三台
        2014-22-285815             龙宝良          2015-04-16 22:55:27           灰       28006CB83700     
        2014-22-285837             龙宝良          2015-04-16 20:47:27           灰       290065C3E900     
        2014-22-285838             龙宝良          2015-04-16 21:22:32           灰       29006596CE00     
        2014-22-285844             龙宝良          2015-04-16 21:19:02           灰       29006583FA00     
        2014-22-285845             龙宝良          2015-04-16 21:38:14           灰       2800235EE300     
        2014-22-285851             龙宝良          2015-04-16 20:49:23           灰       290065AC6400     
        2014-22-285852             龙宝良          2015-04-16 22:58:02           灰       290065878200     
        2014-22-285885             龙宝良          2015-04-16 21:04:13         麒麟花     290065A25E00     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                     卢琴+红红                                       温江
        2014-22-1229161            卢琴+红红       2015-04-16 20:55:01           灰       2800236A7000     
        2014-22-1229182            卢琴+红红       2015-04-16 22:23:56           灰       28006D9C1A00     
        2014-22-1283516            卢琴+红红       2015-04-16 21:53:08          灰花      2800235E0E00     
        2014-22-1283520            卢琴+红红       2015-04-16 22:43:06           灰       2800235DF200     
        2014-22-1287526            卢琴+红红       2015-04-16 21:48:28          雨点      28006CB94700     
        2014-22-1305299            卢琴+红红       2015-04-16 21:18:48          红轮      2800235AF400     
        2014-22-410234             卢琴+红红       2015-04-16 20:56:25           灰       2900659CAF00     
        2014-32-002244             卢琴+红红       2015-04-16 20:55:43          雨点      280023735900     
        2014-32-002250             卢琴+红红       2015-04-16 21:18:41           灰       28002366F100     
        2014-32-002276             卢琴+红红       2015-04-16 21:16:50          雨点      290065B75000     
                                                                          共计参赛:     10 羽
                                       鲁玉林                                        仁寿
        2014-22-727913             鲁玉林          2015-04-16 22:50:02           灰       2900659F8300     
        2014-22-727916             鲁玉林          2015-04-16 22:01:16          雨点      2800235C2D00     
        2014-22-727917             鲁玉林          2015-04-16 21:27:47          雨点      290065B34400     
        2014-22-727918             鲁玉林          2015-04-16 20:51:56           灰       290065D1D400     
        2014-22-727919             鲁玉林          2015-04-16 21:18:25           灰       290065B3B100     
        2014-22-727923             鲁玉林          2015-04-16 22:56:44           灰       280023727200     
        2014-22-727924             鲁玉林          2015-04-16 20:50:58           灰       28002371FC00     
        2014-22-727925             鲁玉林          2015-04-16 22:27:26          石板      29006592A500     
                                                                                                 第46页,共100页

        2014-22-727926             鲁玉林          2015-04-16 23:02:53           灰       28006CBC6200     
        2014-22-727930             鲁玉林          2015-04-16 22:00:25           灰       28002375A600     
        2014-22-727931             鲁玉林          2015-04-16 21:08:01           灰       280023795900     
        2014-22-727932             鲁玉林          2015-04-16 22:08:26          雨点      2900659FA000     
        2014-22-727933             鲁玉林          2015-04-16 21:53:53          雨点      280023543100     
        2014-22-727994             鲁玉林          2015-04-16 21:51:54         麒麟花     290022B73400     
        2014-22-727996             鲁玉林          2015-04-16 22:03:48         灰白条     2900657FA800     
        2014-22-727997             鲁玉林          2015-04-16 21:39:06          雨点      2800236F1C00     
        2014-22-727999             鲁玉林          2015-04-16 21:42:54          雨点      2900229BAB00     
        2014-22-730517             鲁玉林          2015-04-16 22:26:06           灰       28012F231500     
        2014-22-733009             鲁玉林          2015-04-16 21:03:51          雨点      2800235F9900     
                                                                          共计参赛:     19 羽
                                       吕如根                                        双流
        2014-22-1249968            吕如根          2015-04-16 21:09:39          雨点      2900559F9B00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       罗庆义                                        蒲江
        2014-22-1461087            罗庆义          2015-04-16 22:42:49          雨点      28006E16AD00     
        2014-22-1461088            罗庆义          2015-04-16 22:08:00          雨点      29002229D900     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       罗秋生                                        成都
        2014-22-1535428            罗秋生          2015-04-16 21:17:05           灰       280023586600     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       罗世勇                                        成都
        2014-22-1269290            罗世勇          2015-04-16 22:25:36           灰       280023758000     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       骆富裕
                                                                                  绵阳三台
        2014-22-212616             骆富裕          2015-04-16 20:33:05           灰       28006D810400     
        2014-22-212621             骆富裕          2015-04-16 22:50:54          雨点      2800235AC500     
        2014-22-212622             骆富裕          2015-04-16 22:31:02          雨点      290065A9AD00     
        2014-22-212625             骆富裕          2015-04-16 22:59:31          雨点      28006C9BEA00     
        2014-22-212632             骆富裕          2015-04-16 22:23:30           灰       2801C60DD300     
        2014-22-212637             骆富裕          2015-04-16 21:33:12          雨点      280023595300     
        2014-22-212640             骆富裕          2015-04-16 21:19:57           灰       28012F880200     
        2014-22-212641             骆富裕          2015-04-16 22:56:29           灰       28006D9C7300     
        2014-22-212645             骆富裕          2015-04-16 22:29:34           灰       2800237A8300     
        2014-22-212647             骆富裕          2015-04-16 22:26:01          雨点      2800237C0A00     
        2014-22-212650             骆富裕          2015-04-16 22:33:36          雨点      28006CBA0400     
        2014-22-212651             骆富裕          2015-04-16 22:47:53           灰       280023747100     
        2014-22-212652             骆富裕          2015-04-16 22:27:09           灰       29006592C300     
        2014-22-212656             骆富裕          2015-04-16 22:15:33           灰       290065876C00     
        2014-22-212662             骆富裕          2015-04-16 20:39:36          雨点      28006D875D00     
        2014-22-212668             骆富裕          2015-04-16 22:26:27           灰       2900658D3000     
        2014-22-212674             骆富裕          2015-04-16 21:32:42           灰       28002363F000     
        2014-22-212688             骆富裕          2015-04-16 22:44:50           灰       28006E8B6F00     
        2014-22-212697             骆富裕          2015-04-16 21:36:52           灰       28006DAB7600     
        2014-22-212705             骆富裕          2015-04-16 22:21:19          灰花      28006D3DB400     
                                                                                                 第47页,共100页

        2014-22-212710             骆富裕          2015-04-16 22:33:26          雨点      2801C5FF6F00     
        2014-22-212713             骆富裕          2015-04-16 22:01:25           灰       28006CB85100     
        2014-22-212714             骆富裕          2015-04-16 22:43:09         雨白条     28006CB06800     
        2014-22-212715             骆富裕          2015-04-16 21:43:54          雨点      290065CE1F00     
        2014-22-212717             骆富裕          2015-04-16 22:32:12          灰花      28002355F800     
        2014-22-212718             骆富裕          2015-04-16 21:04:42          雨点      290065884D00     
        2014-22-212721             骆富裕          2015-04-16 22:30:41          雨点      2801480D9000     
        2014-22-212725             骆富裕          2015-04-16 20:45:45          雨花      2800237CD300     
        2014-22-212726             骆富裕          2015-04-16 21:29:56           灰       280023697300     
        2014-22-212745             骆富裕          2015-04-16 21:35:02          灰花      2900659DF200     
        2014-22-212750             骆富裕          2015-04-16 22:43:41          雨点      28012F844C00     
        2014-22-212751             骆富裕          2015-04-16 22:32:38         灰白条     28006CB3B500     
        2014-22-212753             骆富裕          2015-04-16 21:15:30          雨点      28006C9A1C00     
        2014-22-212759             骆富裕          2015-04-16 22:33:43         灰白条     28006C8A9600     
        2014-22-212760             骆富裕          2015-04-16 22:32:16         雨白条     2801E8EE0300     
        2014-22-212949             骆富裕          2015-04-16 23:02:06           灰       28002357B000     
        2014-22-214582             骆富裕          2015-04-16 21:28:19           灰       280024606C00     
        2014-22-216771             骆富裕          2015-04-16 21:20:27          雨点      2900657EE100     
        2014-22-216772             骆富裕          2015-04-16 22:11:52          雨点      2800235E0A00     
        2014-22-217671             骆富裕          2015-04-16 20:45:28           灰       28006D9F3B00     
        2014-22-217786             骆富裕          2015-04-16 22:33:45           灰       28006DE58300     
        2014-22-220969             骆富裕          2015-04-16 21:14:08           灰       2800236E8A00     
        2014-22-220970             骆富裕          2015-04-16 22:51:18         雨白条     28006E7D5300     
        2014-22-222299             骆富裕          2015-04-16 23:02:47          雨点      2900659CE200     
        2014-22-223275             骆富裕          2015-04-16 22:53:08          雨点      28006CBACB00     
        2014-22-223276             骆富裕          2015-04-16 21:59:14         雨白条     29006585D400     
        2014-22-224201             骆富裕          2015-04-16 21:46:16           灰       28006D9EC800     
        2014-22-224202             骆富裕          2015-04-16 20:44:02          雨点      28006DE55700     
        2014-22-224204             骆富裕          2015-04-16 21:45:02           灰       2900659A3E00     
        2014-22-224205             骆富裕          2015-04-16 22:22:36           灰       29006587EF00     
        2014-22-224206             骆富裕          2015-04-16 20:42:18           灰       280023737F00     
        2014-22-224209             骆富裕          2015-04-16 20:54:35          雨点      28006D2A4A00     
        2014-22-224210             骆富裕          2015-04-16 21:24:31           绛       28006CB92D00     
        2014-22-224261             骆富裕          2015-04-16 21:53:47          雨点      28006E9E4A00     
        2014-22-224664             骆富裕          2015-04-16 21:44:45           灰       2800235CC600     
        2014-22-228097             骆富裕          2015-04-16 22:53:45          灰花      290065AE1A00     
        2014-22-230819             骆富裕          2015-04-16 22:28:34           灰       28006E2D6200     
        2014-22-239526             骆富裕          2015-04-16 23:02:09          雨点      28006E575D00     
        2014-22-239527             骆富裕          2015-04-16 22:22:25           灰       28006CB94800     
                                                                          共计参赛:     59 羽
                                       马成宣                                       都江堰
        2014-22-1442759            马成宣          2015-04-16 21:33:11           灰       28006C9B0F00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       马清全                                        崇州
        2014-22-1328590            马清全          2015-04-16 20:52:39         灰白条     280023661600     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       马石全                                        崇州
        2014-22-1328586            马石全          2015-04-16 22:34:03           灰       28006D614C00     
                                                                                                 第48页,共100页

                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       毛忠贵                                       都江堰
        2014-22-1323738            毛忠贵          2015-04-16 21:38:52          雨点      28006C9A8600     
        2014-22-1446403            毛忠贵          2015-04-16 21:00:53          雨花      2801C61CC900     
        2014-22-1446406            毛忠贵          2015-04-16 21:47:22          雨点      2801C6147600     
        2014-22-1446409            毛忠贵          2015-04-16 21:51:09           灰       28012F8BCD00     
        2014-22-888858             毛忠贵          2015-04-16 20:34:42          红楞      29006582DD00     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                      茂盛鸽舍                                       彭州
        2014-22-522283             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:17:15          雨点      280023531B00     
        2014-22-522284             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:42:28           灰       280023781800     
        2014-22-522285             茂盛鸽舍        2015-04-16 20:57:16           灰       28006E172600     
        2014-22-522288             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:53:51           灰       2900222E5000     
        2014-22-522290             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:10:01           灰       28006DE51D00     
        2014-22-522291             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:09:53           灰       2900223F9200     
        2014-22-522292             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:53:39           灰       290022A43C00     
        2014-22-522293             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:08:06           灰       28006D9C7200     
        2014-22-522295             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:27:58           灰       28002368D000     
        2014-22-522296             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:56:06           灰       2900659C6700     
        2014-22-522297             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:16:22          白花      280023672400     
        2014-22-579413             茂盛鸽舍        2015-04-16 20:44:01           灰       290065866D00     
        2014-22-579414             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:15:32           灰       290065A1B700     
        2014-22-615551             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:24:37           灰       2800235AA300     
        2014-22-615552             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:09:24           灰       290065A57900     
        2014-22-615554             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:03:41           灰       290065A98500     
        2014-22-615555             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:08:51           灰       280023586200     
        2014-22-615556             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:42:46           灰       280043C61700     
        2014-22-615557             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:05:39         麒麟花     280023548400     
        2014-22-615558             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:08:46         麒麟花     290065BA0C00     
        2014-22-615568             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:00:23           灰       28006C9B3D00     
        2014-22-615569             茂盛鸽舍        2015-04-16 20:50:19           灰       28006D071E00     
        2014-22-615572             茂盛鸽舍        2015-04-16 22:48:05           灰       290065A5A600     
        2014-22-615576             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:02:38         麒麟花     290065937D00     
        2014-22-615579             茂盛鸽舍        2015-04-16 20:57:36         雨白条     29006581E900     
        2014-22-615580             茂盛鸽舍        2015-04-16 20:47:06           灰       280023786400     
        2014-22-615593             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:24:41           灰       280023675500     
        2014-22-652898             茂盛鸽舍        2015-04-16 21:58:29          雨点      28002356BC00     
                                                                          共计参赛:     28 羽
                                   眉山明鸿公棚                                      眉山
        2014-22-1228025            眉山明鸿公棚    2015-04-16 21:45:17           灰       2801C61F7700     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       梅学彬                                        仁寿
        2014-22-067563             梅学彬          2015-04-16 20:51:17           灰       29006598CD00     
        2014-22-067570             梅学彬          2015-04-16 20:51:43          雨点      28002370E300     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                       米卫敏                                        龙泉
                                                                                                 第49页,共100页

        2014-22-1366165            米卫敏          2015-04-16 22:49:17           灰       2800237CDD00     
        2014-22-1366166            米卫敏          2015-04-16 22:16:01           灰       2800236B4600     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      明月鸽苑
                                                                                     成都
        2014-22-014691             明月鸽苑        2015-04-16 22:31:19           灰       2801C5FE7300     
        2014-22-014695             明月鸽苑        2015-04-16 23:02:17          雨点      2801E8D53600     
        2014-22-358053             明月鸽苑        2015-04-16 21:02:28          雨花      28012F6D3700     
        2014-22-358054             明月鸽苑        2015-04-16 22:10:21          雨点      2801E8CDD600     
        2014-22-358057             明月鸽苑        2015-04-16 21:10:35          雨点      28016D953100     
        2014-22-358058             明月鸽苑        2015-04-16 21:18:40           灰       2801E8CAA600     
        2014-22-358059             明月鸽苑        2015-04-16 20:47:34          雨点      2801E8C11F00     
        2014-22-358060             明月鸽苑        2015-04-16 21:52:18           灰       2801E8D99800     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                       牟洪安                                        成都
        2014-22-1241431            牟洪安          2015-04-16 22:25:15          红楞      28012F204200     
        2014-22-1388750            牟洪安          2015-04-16 21:44:33           灰       2900658B9C00     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      木兰鸽舍                                       眉山
        2014-22-737752             木兰鸽舍        2015-04-16 22:25:43           灰       28002361F800     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       穆香全                                        崇州
        2014-22-1320424            穆香全          2015-04-16 21:30:44          雨点      290065C5AA00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        南充                                         南充
        2014-22-866535             南充            2015-04-16 21:35:09         雨白条     290023164100     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       倪小平                                        成都
        2014-32-805533             倪小平          2015-04-16 22:02:06          雨点      2801E8C9F100     
        2014-32-805536             倪小平          2015-04-16 21:20:28          雨点      2801E8C88300     
        2014-32-805538             倪小平          2015-04-16 21:38:31           灰       2801E8E14600     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                 聂帅故乡亨利鸽府                                    江津
        2014-31-061868             聂帅故乡亨利鸽  2015-04-16 20:48:18           灰       28002374C700     
                                   府
        2014-31-061887             聂帅故乡亨利鸽  2015-04-16 22:41:09         灰白条     2900659E0600     
                                   府                                     共计参赛:      2 羽
                                      宁陵鸽舍                                       成都
        2014-22-358953             宁陵鸽舍        2015-04-16 20:53:00           灰       2801C6175900     
        2014-22-358955             宁陵鸽舍        2015-04-16 22:50:06          雨点      28012F7A7300     
        2014-22-358956             宁陵鸽舍        2015-04-16 22:04:22           灰       2801E8C1E100     
        2014-22-358960             宁陵鸽舍        2015-04-16 21:35:44           灰       2801E8CB8300     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                       潘玉贵                                        彭山
        2014-22-1509930            潘玉贵          2015-04-16 21:42:14           灰       28006E4D1200     
                                                                                                 第50页,共100页

        2014-22-535780             潘玉贵          2015-04-16 22:24:17          红楞      28012F179500     
        2014-22-535794             潘玉贵          2015-04-16 22:47:12           灰       28006CB7BC00     
        2014-22-535798             潘玉贵          2015-04-16 21:15:36           灰       28006CA01600     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                        庞峰                                         成都
        2014-22-548071             庞峰            2015-04-16 20:46:45          雨点      2800237C2700     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       彭德清                                        成都
        2014-22-1651970            彭德清          2015-04-16 20:34:33           灰       280023662E00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        彭勇                                         成都
        2014-22-1538591            彭勇            2015-04-16 22:10:27          雨点      29006598C700     
        2014-22-1538592            彭勇            2015-04-16 22:14:21           灰       280023761900     
        2014-22-1538595            彭勇            2015-04-16 20:55:08         灰白条     2800236AFE00     
        2014-22-1538596            彭勇            2015-04-16 21:00:21           灰       2800236F0400     
        2014-22-1538598            彭勇            2015-04-16 20:45:25          雨点      280023532600     
        2014-22-1538599            彭勇            2015-04-16 20:43:17           灰       290065A82300     
        2014-22-1538600            彭勇            2015-04-16 21:03:48           灰       290065C9A900     
                                                                          共计参赛:      7 羽
                                       彭忠银                                        绵阳
        2014-22-208706             彭忠银          2015-04-16 20:49:13           灰       290022B75F00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                      郫县赛鸽                                       犀浦
        2014-22-498833             郫县赛鸽        2015-04-16 20:52:01           灰       290022290400     
        2014-22-498837             郫县赛鸽        2015-04-16 23:02:12          红楞      28002368C500     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      平凡鸽舍                                       成都
        2014-22-358832             平凡鸽舍        2015-04-16 20:40:46           灰       29006588B900     
        2014-22-358833             平凡鸽舍        2015-04-16 22:21:49          雨点      290022B04500     
        2014-22-358834             平凡鸽舍        2015-04-16 20:40:05          雨点      280023628300     
        2014-22-358837             平凡鸽舍        2015-04-16 22:13:09           灰       28002354FA00     
        2014-22-358838             平凡鸽舍        2015-04-16 20:56:37           灰       280023571000     
        2014-22-358839             平凡鸽舍        2015-04-16 20:53:38          雨花      28012F7C3F00     
        2014-22-358840             平凡鸽舍        2015-04-16 20:52:52           灰       2801C618AB00     
        2014-22-358842             平凡鸽舍        2015-04-16 22:50:36           灰       28012F277800     
        2014-22-358843             平凡鸽舍        2015-04-16 22:18:22           灰       2801C6028F00     
        2014-22-358847             平凡鸽舍        2015-04-16 21:06:40          红楞      28012F821C00     
        2014-22-358848             平凡鸽舍        2015-04-16 21:23:16           灰       2801C5FFE600     
        2014-22-358850             平凡鸽舍        2015-04-16 21:07:53           灰       28016D835700     
                                                                          共计参赛:     12 羽
                                      平强鸽舍                                       新津
        2014-22-1357916            平强鸽舍        2015-04-16 22:27:18         雨白条     28012F849C00     
        2014-22-1357917            平强鸽舍        2015-04-16 22:54:58         雨白条     28012F672000     
        2014-22-1357918            平强鸽舍        2015-04-16 22:25:02         雨白条     28012F8AB800     
        2014-22-1358977            平强鸽舍        2015-04-16 21:01:55          雨点      28006E824200     
                                                                                                 第51页,共100页

        2014-22-1358978            平强鸽舍        2015-04-16 22:20:24           灰       28006E834500     
        2014-22-1358990            平强鸽舍        2015-04-16 22:16:22          雨点      28006DA48A00     
        2014-22-137893             平强鸽舍        2015-04-16 22:28:27          雨点      28012F7FB100     
        2014-22-137894             平强鸽舍        2015-04-16 22:18:57          雨点      28012F830500     
        2014-22-137895             平强鸽舍        2015-04-16 22:18:29          雨点      2801C5F5E800     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                 淇杋鸽舍(魏勇)                                    绵阳
        2014-22-286687             淇杋鸽舍(魏勇  2015-04-16 22:45:37          雨点      28006E8BE400     
                                   )                                     共计参赛:      1 羽
                                      乾坤鸽业                                       温江
        2014-22-1386984            乾坤鸽业        2015-04-16 21:14:13           灰       29006596BF00     
        2014-22-519890             乾坤鸽业        2015-04-16 21:54:45         雨白条     28006E173400     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                 强中立+(龚明)                                     潼南
        2014-32-522760             强中立+(龚明   2015-04-16 22:29:10           灰       280023741D00     
                                   )
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                    强中立鸽舍
                                                                                     潼南
        2014-22-119303             强中立鸽舍      2015-04-16 22:09:29           灰       28002354A800     
        2014-22-1278230            强中立鸽舍      2015-04-16 21:09:31           灰       290065834500     
        2014-31-234715             强中立鸽舍      2015-04-16 22:13:46           灰       280023566F00     
        2014-31-236367             强中立鸽舍      2015-04-16 21:24:10           灰       290065894400     
        2014-32-160758             强中立鸽舍      2015-04-16 21:27:26         灰白条     280023550000     
        2014-32-163986             强中立鸽舍      2015-04-16 22:24:14           灰       290065804400     
        2014-32-522758             强中立鸽舍      2015-04-16 21:31:27           灰       28002377A200     
        2014-32-522922             强中立鸽舍      2015-04-16 22:22:19           灰       280023643100     
        2014-32-522923             强中立鸽舍      2015-04-16 20:54:04          雨点      290065D00B00     
        2014-32-522924             强中立鸽舍      2015-04-16 21:40:50          雨点      2800236C0E00     
        2014-32-522927             强中立鸽舍      2015-04-16 22:36:37         雨白条     28002353FC00     
                                                                          共计参赛:     11 羽
                                  秦始皇一罗毅BL                                     西充
        2014-22-871395             秦始皇一罗毅B   2015-04-16 22:44:56          雨点      28006CB79A00     
                                   L
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        秦义                                         成都
        2014-22-1229293            秦义            2015-04-16 21:05:20          雨点      28006C9B7800     
        2014-22-1229294            秦义            2015-04-16 22:03:30           灰       28006D086100     
        2014-22-1229299            秦义            2015-04-16 21:17:44           灰       28012F82FA00     
        2014-22-1229300            秦义            2015-04-16 21:00:39           灰       28006CB9E700     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                              青白江鸽舍(郭启益)                                  青白江
        2014-22-137669             青白江鸽舍(郭  2015-04-16 21:24:20           绛       28006E831D00     
                                   启益)
        2014-22-137670             青白江鸽舍(郭  2015-04-16 22:23:26           灰       28006D9E9300     
        2014-22-138555             青白江鸽舍(郭启益)          2015-04-16 22:28:25           灰       290065B3AC00     
        2014-22-138556             青白江鸽舍(郭启益)          2015-04-16 22:25:57          红楞      28002356D700     
        2014-22-1423512            青白江鸽舍(郭启益)          2015-04-16 22:38:05           灰       290022A3EF00     
        2014-22-1919824            青白江鸽舍(郭启益)          2015-04-16 23:01:46           灰       2801C6053700     
                                   启益)
                                                                                                 第52页,共100页

        2014-22-961968             青白江鸽舍(郭  2015-04-16 22:30:08           灰       2801C60F6400     
                                   启益)                                 共计参赛:      7 羽
                                       邱洪义                                        仁寿
        2014-22-729358             邱洪义          2015-04-16 22:54:52           灰       2801C611A100     
        2014-22-735116             邱洪义          2015-04-16 22:06:47           灰       28006EAF7E00     
        2014-22-735118             邱洪义          2015-04-16 21:36:41          红楞      28006EA2EF00     
        2014-32-603243             邱洪义          2015-04-16 21:39:18          灰花      290065944C00     
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                      全兴鸽舍                                    双流金花
        2014-22-1273007            全兴鸽舍        2015-04-16 22:05:09           灰       290065CE1C00     
        2014-22-1273051            全兴鸽舍        2015-04-16 20:36:45          雨点      280023652600     
        2014-22-1273054            全兴鸽舍        2015-04-16 21:20:55           灰       28002372BF00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       冉思成                                        温江
        2014-22-519876             冉思成          2015-04-16 22:50:38          雨点      28002360C400     
        2014-22-519878             冉思成          2015-04-16 23:01:21           灰       28006E4D3D00     
        2014-22-519880             冉思成          2015-04-16 21:42:24           灰       29006597EC00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                               仁寿超越(李少清)                                    仁寿
        2014-22-1843954            仁寿超越(李少  2015-04-16 22:42:14         麒麟花     290065894A00     
                                   清)
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        任峰                                         西安
        2014-26-119513             任峰            2015-04-16 20:51:06         灰白条     28012F7CC000     
        2014-26-119514             任峰            2015-04-16 22:55:50           灰       2801C6190400     
        2014-26-119518             任峰            2015-04-16 22:14:28           灰       28012F6FDC00     
                                                                          共计参赛:      3 羽
                                       任国翔                                        天津
        2014-02-599211             任国翔          2015-04-16 22:15:26           灰       2800236E2C00     
        2014-02-599213             任国翔          2015-04-16 20:59:06          雨点      2800235CD400     
        2014-02-599214             任国翔          2015-04-16 20:59:15           灰       280023628F00     
        2014-02-599215             任国翔          2015-04-16 20:47:50           灰       290065A0B500     
        2014-02-599216             任国翔          2015-04-16 21:05:53          雨点      280023702A00     
        2014-02-599217             任国翔          2015-04-16 22:16:51           灰       290065B3B600     
        2014-02-599220             任国翔          2015-04-16 20:45:07           灰       280023560C00     
        2014-02-599222             任国翔          2015-04-16 20:44:13          红楞      290065983B00     
        2014-02-599223             任国翔          2015-04-16 22:10:03           灰       29006582EE00     
        2014-02-599224             任国翔          2015-04-16 22:08:18          雨点      280023577400     
        2014-02-599226             任国翔          2015-04-16 22:20:20           灰       2900657FCA00     
        2014-02-599227             任国翔          2015-04-16 20:45:10           灰       290065913D00     
        2014-02-599228             任国翔          2015-04-16 22:11:03           灰       280148172A00     
        2014-02-599229             任国翔          2015-04-16 22:11:39          雨点      28002363C000     
        2014-02-599230             任国翔          2015-04-16 20:56:18           灰       290065B99500     
                                                                          共计参赛:     15 羽
                                       任小兵
                                                                                     天津
        2014-02-414902             任小兵          2015-04-16 20:49:44           灰       2800235CE300     
                                                                                                 第53页,共100页

        2014-02-414904             任小兵          2015-04-16 22:31:47          雨点      290065BF0600     
        2014-02-414907             任小兵          2015-04-16 22:42:13         麒麟花     290065C54800     
        2014-02-414908             任小兵          2015-04-16 21:38:09          雨花      290065926200     
        2014-02-414910             任小兵          2015-04-16 21:01:36           灰       280023751F00     
        2014-02-414911             任小兵          2015-04-16 22:58:47          雨点      28006E578200     
        2014-02-414914             任小兵          2015-04-16 22:21:30          雨花      280023663C00     
        2014-02-414915             任小兵          2015-04-16 22:22:22         灰白条     2800237D1600     
        2014-02-414919             任小兵          2015-04-16 21:03:12          雨点      28006D4B6900     
                                                                          共计参赛:      9 羽
                                   荣华赛鸽拍卖                                      成都
        2014-22-1292761            荣华赛鸽拍卖    2015-04-16 22:23:21          雨点      290065A5B500     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                        荣进
                                                                                     西安
        2014-26-119506             荣进            2015-04-16 20:38:28           灰       28002373F600     
        2014-26-119508             荣进            2015-04-16 21:45:21          雨点      29006586B200     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                      山水鸽舍                                       成都
        2014-22-069446             山水鸽舍        2015-04-16 21:14:57           灰       2801E8EBC300     
        2014-22-069449             山水鸽舍        2015-04-16 20:47:52         雨白条     2801E8D45E00     
        2014-22-069450             山水鸽舍        2015-04-16 22:08:10           灰       28012F78BF00     
        2014-22-1309651            山水鸽舍        2015-04-16 20:50:50           灰       2900658DFE00     
        2014-22-1309653            山水鸽舍        2015-04-16 22:46:01           灰       280023679300     
        2014-22-1309654            山水鸽舍        2015-04-16 21:02:33           灰       2800235AAF00     
        2014-22-1309656            山水鸽舍        2015-04-16 21:04:52          雨点      290065A10C00     
        2014-22-1309659            山水鸽舍        2015-04-16 21:00:15           灰       2800236AF300     
                                                                          共计参赛:      8 羽
                                      神九鸽业                                      都江堰
        2014-22-1447663            神九鸽业        2015-04-16 23:01:51         雨白条     28006CB0CC00     
        2014-22-888515             神九鸽业        2015-04-16 20:37:58          灰花      290065A05700     
        2014-22-888516             神九鸽业        2015-04-16 22:55:04           灰       28012F827400     
        2014-22-888517             神九鸽业        2015-04-16 21:49:48         灰白条     290065873700     
        2014-22-888878             神九鸽业        2015-04-16 22:01:55          灰花      280023698A00     
                                                                          共计参赛:      5 羽
                                      神奇鸽舍                                       南充
        2014-22-901585             神奇鸽舍        2015-04-16 22:25:11           灰       290065BE8600     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                               神鹰鸽舍(范祥昌)                                    成都
        2014-22-1494986            神鹰鸽舍(范祥  2015-04-16 21:31:08          雨花      280023644100     
                                   昌)
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       沈根华                                        成都
        2014-32-805552             沈根华          2015-04-16 22:13:18           灰       2800236F6800     
        2014-32-805555             沈根华          2015-04-16 21:57:07         麒麟花     28006E786C00     
        2014-32-805556             沈根华          2015-04-16 21:55:15           白       28006E830B00     
        2014-32-805558             沈根华          2015-04-16 22:18:55           灰       2801C6106D00     
        2014-32-805560             沈根华          2015-04-16 21:27:10           白       28006E87CC00     
                                                                                                 第54页,共100页

                                                                          共计参赛:      5 羽
                                       沈永发                                        成都
        2014-22-511474             沈永发          2015-04-16 21:39:54           灰       290065827800     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                               胜利赛鸽(韩胜利)                                 甘肃文县
        2014-22-1590904            胜利赛鸽(韩胜  2015-04-16 21:58:04           灰       28006DE56800     
        2014-27-116604             胜利赛鸽(韩胜利)            2015-04-16 22:50:21          雨点      28006D9EF500     
                                   利)
                                                                          共计参赛:      2 羽
                                盛丰鸽舍(刘光全)                                     温江
        2014-22-1384350            盛丰鸽舍(刘光   2015-04-16 21:03:54           灰       2900228F2400     
        2014-22-1384384            盛丰鸽舍(刘光全)             2015-04-16 20:35:55           灰       28006D9EB700     
                                   全)
        2014-22-1384390            盛丰鸽舍(刘光   2015-04-16 20:35:45         灰白条     28006DEB4900     
        2014-22-1592554            盛丰鸽舍(刘光全)             2015-04-16 22:33:41           灰       290065AF3F00     
        2014-22-1595441            盛丰鸽舍(刘光全)             2015-04-16 21:40:53           灰       2900658EBF00     
                                   全)                                    共计参赛:      5 羽
                                        盛永                                         成都
        2014-22-050939             盛永            2015-04-16 21:20:37           灰       280023617600     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       史志兵
                                                                                     淮口
        2014-22-1661608            史志兵          2015-04-16 21:28:04          雨点      290065B01C00     
        2014-22-1661609            史志兵          2015-04-16 21:32:15           灰       2800237BB300     
                                                                          共计参赛:      2 羽
                               蜀南鸽舍(赵子龙)                                    成都
        2014-22-1551155            蜀南鸽舍(赵子  2015-04-16 22:27:26           灰       28012F26DA00     
                                   龙)
        2014-22-1593264            蜀南鸽舍(赵子  2015-04-16 22:26:04          雨点      2801C601AF00     
        2014-22-1593265            蜀南鸽舍(赵子龙)            2015-04-16 22:32:14          雨点      2801C60CAE00     
        2014-22-1593266            蜀南鸽舍(赵子龙)            2015-04-16 21:04:00           灰       28012F900F00     
        2014-22-1593273            蜀南鸽舍(赵子龙)            2015-04-16 22:00:05           灰       280023652900     
        2014-22-1593274            蜀南鸽舍(赵子龙)            2015-04-16 21:01:05          雨点      290065846500     
                                   龙)
                                                                          共计参赛:      6 羽
                                       帅超云                                        崇州
        2014-22-1384502            帅超云          2015-04-16 22:16:31         雨白条     28006D3D2B00     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                                       帅超云                                        崇州
        2014-22-1324785            帅超云          2015-04-16 22:14:43           灰       280148125700     
                                                                          共计参赛:      1 羽
                               双发鸽舍(张大勇)                                    遂宁
        2014-22-020569             双发鸽舍(张大  2015-04-16 21:50:55         雨白条     290065933E00     
        2014-22-088954             双发鸽舍(张大勇)            2015-04-16 22:47:46          雨点      290065CC9F00     
                                   勇)
                                                                          共计参赛:      2 羽
                              四川东坡国际赛鸽公棚                                   眉山
        2014-22-756827             四川东坡国际赛  2015-04-16 20:48:07           灰       2800235D5C00     
                                   鸽公棚
                                                                                                 第55页,共100页

        2014-22-756843             四川东坡国际赛  2015-04-16 20:42:57          雨点      280023641600     
        2014-22-756847             四川东坡国际赛鸽公棚          2015-04-16 20:37:09           灰       28002372EC00     
        2014-22-756854             四川东坡国际赛鸽公棚          2015-04-16 21:49:23           灰       2900657F5900     
                                   鸽公棚
                                                                          共计参赛:      4 羽
                                 四川首旗+余茂军                                     资阳
        2014-22-090065             四川首旗+余茂   2015-04-16 20:41:23          红楞      290065A04500     
        2014-22-090067             四川首旗+余茂军              2015-04-16 21:49:13          红楞      28002366C400     
                                   军
        2014-22-090069             四川首旗+余茂   2015-04-16 22:28:58           灰       290022AB2000     
        2014-22-090073             四川首旗+余茂军              2015-04-16 22:27:52          灰花      280023649C00     
        2014-22-090083             四川首旗+余茂军              2015-04-16 22:31:19           灰       29006599F800     
        2014-22-090084             四川首旗+余茂军              2015-04-16 22:30:21           灰       28012F8E3E00     
        2014-22-090085             四川首旗+余茂军              2015-04-16 21:43:23           灰       2800235F5D00     
                                   军
        2014-22-090088             四川首旗+余茂   2015-04-16 21:42:45           灰       290065963A00     
        2014-22-090090             四川首旗+余茂军              2015-04-16 21:09:00           灰       280023755300     
                                   军
        2014-22-090094             四川首旗+余茂   2015-04-16 22:25:50           灰       280148006F00     
        2014-22-090108             四川首旗+余茂军              2015-04-16 22:59:26           灰       28006E8C5F00     
        2014-22-090110             四川